Dịch truyền tĩnh mạch: dung dịch keo

11/09/2019 15:34

Các dung dịch keo, làm tăng áp lực thủy tĩnh huyết tương, và di chuyển hiệu quả chất dịch, từ khoang kẽ đến khoang plasma thiếu

Dung dịch chất keo là một dịch có chứa các hạt đủ lớn để gây áp lực lên cơ thể qua màng vi mạch. So với dịch tinh thể, chất keo có độ bền nội mạch lớn hơn. Albumin, dextran và máu là chất keo tự nhiên. Chất keo tổng hợp bao gồm gelatin biến tính, tinh bột hydroxyethyl và dung dịch hemoglobin. Lựa chọn chất keo thích hợp sẽ tính đến chi phí, thời gian bán hủy nội mạch và các tác dụng phụ, chẳng hạn như rối loạn đông máu và phản ứng phản vệ. Trọng lượng phân tử và thành phần ion của các loại keo khác nhau được thể hiện trong Bảng.

Bảng. Thành phần và tính chất của dung dịch keo

Thành phần (mEq / L)

Dung dịch

Thể tích (s) (mL)

Natri

Clorua

Canxi

pH

Thẩm thấu liên quan đến huyết tương

Độ thẩm thấu (mOsm / L)

Albumin 5%

250, 500

130-160

130-160

0

6,9

Đẳng trương

~ 330

Albumin 25%

20, 50, 100

130-160

130-160

0

6,9

Ưu trương

~ 330

Hetastarch 6%

500

154

154

0

5,5

Đẳng trương

310

Pentastarch10%

500

154

154

0

5.0

Đẳng trương

327

10% Dextran 40

500

0/154 *

0/154 *

0

4,5

Đẳng trương

300

6% Dextran 70

500

0/154

0/154

0

4,5

Đẳng trương

300

Modified fluid gelatin

500

154

125

0

7.4

Đẳng trương

279

Polygeline

500

145

145

12

7.3

Đẳng trương

370

Oxypolygelatin

250, 500

154

130

1

7,0

Đẳng trương

300

* Dextrans có sẵn ở cả natri clorid 0,9% và dextrose 5% dạng tiêm.

Các dung dịch keo làm tăng áp lực thủy tĩnh huyết tương và di chuyển hiệu quả chất dịch từ khoang kẽ đến khoang plasma thiếu. Những dung dịch này được làm từ các sản phẩm tự nhiên như protein (albumin, phần protein huyết tương, huyết tương tươi đông lạnh), carbohydrate (dextrans, tinh bột) và collagen động vật (gelatin). Các dung dịch keo nên: 1) có khả năng duy trì áp suất thẩm thấu keo hiệu quả trong vài giờ; 2) ổn định trong quá trình bảo quản trong một phạm vi nhiệt độ rộng; 3) không có pyrogens, kháng nguyên và vi sinh vật; và 4) được chuyển hóa và loại bỏ theo cách không ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân; và 5) không gây tan máu.