Cholesterol tăng di truyền thường không được điều trị

14/11/2018 21:20
Nếu không được điều trị, một người bị tăng cholesterol máu gia đình có ít nhất 13 lần nguy cơ bị đau tim so với người không có tăng cholesterol máu gia đình

Khoảng bốn trong số 1.000 người lớn ở đất nước này được sinh ra với một tình trạng di truyền được đánh dấu bởi mức cholesterol cao bất thường, được gọi là tăng cholesterol máu gia đình (FH). Cholesterol LDL "xấu" có thể cao gấp 2-3 lần so với giá trị LDL mục tiêu chung là 100 miligram trên mỗi deciliter (mg/dL) hoặc thấp hơn cho những người khỏe mạnh. Nhưng chỉ có khoảng một nửa số người có tăng cholesterol máu gia đình đang nhận được điều trị thích hợp cho căn bệnh này, theo một báo cáo trên số ra ngày 22 tháng 5 lưu hành.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích các cuộc điều tra y tế được thực hiện từ năm 1999 đến năm 2014 với gần 42.500 người lớn ở Hoa Kỳ. Mặc dù hơn 80% người bị tăng cholesterol máu gia đình hoặc cholesterol cao nghiêm trọng nhận thức được tình trạng của họ, nhưng chỉ có một nửa là dùng statin làm giảm cholesterol. Và trong số những người đã có, chỉ một phần ba đã dùng liều tối ưu của thuốc.

Nếu không được điều trị, một người bị tăng cholesterol máu gia đình có ít nhất 13 lần nguy cơ bị đau tim so với người không có tăng cholesterol máu gia đình. Bất cứ ai có mức cholesterol LDL 190 mg / dL hoặc cao hơn nên được sàng lọc tăng cholesterol máu gia đình và được điều trị thích hợp.