Covid-19: thuốc chống huyết khối và tương tác thuốc

2021-08-24 10:36 PM

Chloroquine và hydroxychloroquine là những chất ức chế CYP2D6 và P-glycoprotein vừa phải. Chúng có ít tương tác với apixaban và rivaroxaban, nhưng cần thận trọng khi dùng chung với dabigatran và edoxaban.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Mặc dù không có phương pháp điều trị cụ thể cho SARS-CoV-2, một số loại thuốc đang được nghiên cứu và đã được cung cấp để sử dụng từ thiện trong thực hành lâm sàng cho thấy các tương tác giữa thuốc chống huyết khối và các thuốc chính được sử dụng để điều trị SARS-CoV-2.

Thuốc kháng retrovirus như lopinavir / ritonavir là chất ức chế cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) mạnh và do đó có thể làm tăng nồng độ của thuốc chống đông máu đường uống tác dụng trực tiếp (DOAC), chủ yếu là rivaroxaban và apixaban, cũng như nồng độ của ticagrelor, do đó không khuyến khích sử dụng chúng. Cần thận trọng khi sử dụng đồng thời với thuốc đối kháng dabigatran, edoxaban và vitamin K (VKA). Một số nghiên cứu đã phát hiện ra sự giảm nồng độ của các chất chuyển hóa có hoạt tính của clopidogrel ở những bệnh nhân đang điều trị đồng thời với thuốc kháng retrovirus. Sự kết hợp thuốc kháng retrovirus darunavir / cobicistat, là một chất ức chế CYP3A4 mạnh khác, cũng là một chất ức chế P-glycoprotein và do đó nên tránh sự kết hợp của nó với bất kỳ DOAC hoặc với ticagrelor. Việc sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu qua đường tĩnh mạch ít được quan tâm vì chúng được chuyển hóa độc lập với chức năng gan. Dữ liệu sơ bộ về remdesivir và thuốc điều hòa miễn dịch cho thấy không có tương tác đáng kể.

Chloroquine và hydroxychloroquine là những chất ức chế CYP2D6 và P-glycoprotein vừa phải. Chúng có ít tương tác với apixaban và rivaroxaban, nhưng cần thận trọng khi dùng chung với dabigatran và edoxaban. Cuối cùng, methylprednisolone có thể tương tác với VKA, và do đó không khuyến khích kê đơn đồng thời của chúng.