Vắc xin Covid-19 Sinopharm (WIV04 và HB02): tính sinh miễn dịch hiệu quả và an toàn

2021-08-12 10:47 AM

Trong một thử nghiệm về hiệu quả giai đoạn III bao gồm gần 40.000 người tham gia mà không có bằng chứng về việc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, hiệu quả của vắc xin bắt đầu từ 14 ngày sau khi tiêm chủng đầy đủ được ước tính là 73 phần trăm.

Đây là vắc xin toàn phần, bất hoạt dựa trên hai chủng SARS-CoV-2 khác nhau được phân lập từ các bệnh nhân ở Trung Quốc; chúng đều có một tá dược nhôm hydroxit. HB02 còn được gọi là BBIBP-CorV. Mỗi người được tiêm bắp hai liều cách nhau 28 ngày. Mỗi loại vắc-xin này đều tạo ra phản ứng kháng thể trung hòa và liên kết ở những người khỏe mạnh từ 18 đến 80 tuổi tham gia vào một số thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng giả dược giai đoạn I / II; không có phản ứng nghiêm trọng nào được báo cáo.

Hoạt động trung hòa do HB02 tạo ra bị giảm so với biến thể B.1.351 (Beta). Trong một thử nghiệm về hiệu quả giai đoạn III bao gồm gần 40.000 người tham gia mà không có bằng chứng về việc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, hiệu quả của vắc xin bắt đầu từ 14 ngày sau khi tiêm chủng đầy đủ được ước tính là 73 phần trăm (95% CI 58-82) đối với WIV04 và 78 phần trăm (95 % CI 65-86) đối với HB02, mỗi loại được so sánh với giả dược chỉ nhiễm phèn. Hiệu quả này được đánh giá sau 26, 21 và 95 trường hợp theo dõi WIV04, HB02 và giả dược tương ứng. Chỉ có hai trường hợp nghiêm trọng xảy ra, cả hai đều ở nhóm dùng giả dược. Các phản ứng toàn thân và tại chỗ tiêm xảy ra với tần suất tương tự ở cả ba nhóm (ví dụ: đau 20 đến 27 phần trăm, đau đầu 13 phần trăm, mệt mỏi 11 phần trăm). Các loại vắc-xin này có sẵn ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hungary.