Gen và nghiện: điều trị có mục tiêu

2019-02-20 01:58 PM
Các loại thuốc lạm dụng, bao gồm cả ma túy, hoạt động trên hệ thống thưởng của não, một hệ thống truyền tín hiệu chủ yếu thông qua một phân tử

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong thập kỷ qua, tỷ lệ người nghiện opioid (ma túy) đã tăng lên đến mức độ dịch bệnh, nhưng không may là các biện pháp can thiệp điều trị trong điều trị nghiện vẫn còn hạn chế. Chúng ta cần hiểu rõ hơn về các tác nhân gây ra sự phát triển của nghiện để phát triển các phương pháp phòng ngừa và điều trị có mục tiêu hơn. Một trong những câu hỏi quan trọng mà các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh đang cố gắng trả lời là tại sao một số người dễ bị nghiện hơn. Như trong hầu hết các trường hợp rối loạn tâm thần, các yếu tố di truyền và môi trường tương tác để xác định mức độ dễ bị tổn thương, hoặc có khả năng, đang phát triển một rối loạn sử dụng chất.

Các loại thuốc lạm dụng, bao gồm cả ma túy (opioid), hoạt động trên hệ thống thưởng của não, một hệ thống truyền tín hiệu chủ yếu thông qua một phân tử (chất dẫn truyền thần kinh) được gọi là dopamine. Chức năng của hệ thống này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố di truyền và môi trường. Ví dụ, một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học PNAS đã tiết lộ một trong những yếu tố di truyền đó. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng một loại tác nhân truyền nhiễm nhỏ (một loại virus RNA được gọi là retrovirus nội sinh ở người-K HML-2, hoặc HK2) tích hợp trong một gen điều chỉnh hoạt động của dopamine. Sự tích hợp này thường được tìm thấy ở những người bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện và có liên quan đến nghiện ma túy.

Căng thẳng gây ra thay đổi biểu sinh?

Bằng chứng tích lũy cho thấy các yếu tố môi trường, chẳng hạn như căng thẳng, gây ra những thay đổi biểu sinh có thể kích hoạt sự phát triển của rối loạn tâm thần và nghiện ma túy. Thay đổi biểu sinh đề cập đến các quy định biểu hiện gen không liên quan đến thay đổi trong trình tự của vật liệu di truyền (DNA). Trên thực tế, những thay đổi biểu sinh là thông tin được thêm vào vật liệu di truyền đã có, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen.

Một tình huống căng thẳng, chẳng hạn như cái chết của một người quan trọng hoặc mất việc, gây ra sự giải phóng hormone steroid được gọi là glucocorticoids. Những hoocmon căng thẳng này kích hoạt sự thay đổi trong nhiều hệ thống trên khắp cơ thể, tạo ra những thay đổi biểu sinh và điều chỉnh sự biểu hiện của các gen khác trong não. Một trong những hệ thống bị ảnh hưởng bởi hoóc môn căng thẳng là mạch thưởng của não. Sự tương tác giữa hoóc môn căng thẳng và hệ thống khen thưởng có thể kích hoạt sự phát triển của nghiện, cũng như tái phát do căng thẳng trong phục hồi ma túy hoặc rượu.

Giảm căng thẳng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển nghiện và ngăn ngừa tái nghiện

May mắn thay, các tác động tiêu cực của căng thẳng có thể được giảm bớt bởi các yếu tố khác, chẳng hạn như hoạt động thể chất hoặc hỗ trợ xã hội. Những hành vi này tạo ra những thay đổi biểu sinh ngăn chặn sự phát triển của nghiện và có thể có vai trò có lợi trong điều trị khi được sử dụng kết hợp với các biện pháp can thiệp khác, như liệu pháp hành vi nhận thức và đối với một số người, thuốc. Một trong những cách mà hoạt động thể chất có thể có hiệu quả là bằng cách giảm cảm giác tiêu cực, bao gồm căng thẳng và những thay đổi biểu sinh do căng thẳng kèm theo. Trong ví dụ về một tình huống căng thẳng như cái chết của một người quan trọng hoặc mất việc, nếu một người tham gia vào hoạt động thể chất, điều này có thể làm giảm các thay đổi biểu sinh do căng thẳng, điều này sẽ làm giảm nguy cơ phát triển nghiện hoặc gây căng thẳng tái phát.

Hy vọng cho mục tiêu điều trị nghiện

Bây giờ chúng ta biết rằng chức năng và rối loạn chức năng của hệ thống thưởng của não rất phức tạp, dẻo dai (trải qua những thay đổi dựa trên các yếu tố tiêu cực và tích cực) và liên quan đến các tương tác phức tạp của các yếu tố di truyền và môi trường. Sự thay đổi trong biểu hiện gen có thể dẫn đến những thay đổi trong chức năng của hệ thống khen thưởng của não, do đó, một người ít nhiều có khả năng tự quản lý thuốc. Cùng với kiến ​​thức này cuối cùng có thể dẫn đến sự phát triển của các phương pháp phòng ngừa và điều trị đa cấp và hiệu quả hơn để giải quyết dịch bệnh ma túy đang diễn ra.