Giới thiệu về website dieutri.vn

Website https://www.dieutri.vn là trang web y tế tổng hợp, do nhóm bác sỹ thuộc một số chuyên ngành, học viên cao học khóa 15 (nay là cựu học viên đã và đang công tác tại bệnh viện Bạch mai, bệnh viện Chợ rẫy và một số bệnh viện trung ương) trường đại học y Hà Nội lập ra.

Nội dung website được xây dựng tự nguyện từ các sinh viên, bác sỹ và các dược sỹ trong nhóm dieutri.vn.

Văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc các định dạng khác được tạo ra của website dieutri.vn nhằm trao đổi học hỏi lẫn nhau phục vụ công việc. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị chuyên nghiệp.

Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc dịch vụ y tế với bất kỳ câu hỏi có thể có liên quan đến một tình trạng y tế. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì đã đọc trên trang web này.