Giới thiệu về website http://www.dieutri.vn

Mục tiêu website dành cho các bạn sinh viên đại học y dược, bác sỹ, dược sỹ tự đăng các bài viết, sau đó trao đổi nội bộ với nhau nhằm nâng cao kiến thức y học phục vụ công việc! Những người khác cũng có thể đọc website này

Website: https://www.dieutri.vn do nhóm lớp bác sỹ tốt nghiệp khóa cao học 15 ĐH y Hà nội và một số bác sỹ tốt nghiệp ĐH y dược TPHCM lập ra, tất cả mọi sinh viên ngành y, các bác sỹ - dược sỹ trẻ thành viên đều có thể truy cập để tự đăng bài với nội dung sức khỏe.

Nội dung của website dành cho mục đích thông tin nội bộ, tự đăng bài rồi trao đổi, tranh luận, góp ý và học hỏi lẫn nhau giữa các sinh viên đại học y dược, bác sỹ và dược sỹ thành viên. Nội dung không nhằm mục đích: thay thế cho tư vấn chuyên môn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị.

Tất cả nội dung trên https://www.dieutri.vn/ được tạo ra bởi các chủ sở hữu trang web, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, thiết kế, mã, hình ảnh và video được coi là sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu trang web, và được bảo vệ bởi Dịch vụ Bảo vệ DMCA bằng cách sử dụng Digital Millennium Copyright Act Title 17 Chapter 512 (c)(3). Tái bản hoặc xuất bản nội dung này mà không dẫn nguồn đầy đủ url bài viết là bị cấm và không được phép.

Digital Millennium Copyright Act là một phần của Luật Bản quyền Hoa Kỳ. DMCA chỉ ra hình phạt đối với vi phạm bản quyền trên Internet và bảo vệ người sáng tạo nội dung bằng cách "thiết lập thủ tục thông báo thích hợp" đến OSP, khi vi phạm bản quyền được xác định trực tuyến. Đạo luật Bản quyền Giới hạn trực tuyến vi phạm trách nhiệm, Mục II của DMCA "thêm một phần mới 512 vào Đạo luật Bản quyền để tạo ra bốn hạn chế mới về trách nhiệm đối với hành vi xâm phạm bản quyền của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.