Vắc xin Covid-19 Covaxin: tính sinh miễn dịch hiệu quả và an toàn

2021-08-12 10:49 AM

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng giai đoạn I, vắc-xin này tỏ ra an toàn và có khả năng sinh miễn dịch ở những người khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi.

Vắc xin COVID-19 bất hoạt này đã được phát triển và đang được sử dụng ở Ấn Độ; nó có một hydroxit nhôm và một chất bổ trợ chất chủ vận thụ thể giống như thụ thể. Nó được tiêm bắp làm hai liều cách nhau 29 ngày.

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng giai đoạn I, vắc-xin này tỏ ra an toàn và có khả năng sinh miễn dịch ở những người khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi. Huyết thanh từ những người nhận vắc xin cũng vô hiệu hóa các biến thể B.1.617 phổ biến ở Ấn Độ, nhưng ở hiệu giá thấp hơn so với quan sát với vi rút kiểu hoang dã.

Dữ liệu từ các thử nghiệm hiệu quả chưa được công bố; một thông cáo báo chí cho biết tỷ lệ hiệu quả là 81% đối với COVID-19 có triệu chứng ở những người không bị nhiễm trùng trước đó sau khi phân tích tạm thời 43 trường hợp trong số 25.800 người tham gia (36 trường hợp với giả dược và 7 với vắc xin); các chi tiết thử nghiệm cần thiết để đánh giá quan trọng các kết quả này vẫn chưa được công khai.