Vi rút corona mới 2019: đánh giá và tư vấn

2020-02-04 01:34 PM
Tất cả các bệnh nhân nghi ngờ 2019 nCoV, được đưa vào một bệnh viện, thập và phân tích dữ liệu về bệnh nhân nhiễm trùng 2019 nCoV được xác nhận trong phòng xét nghiệm

Trước khi bắt đầu đánh giá, bác sĩ lâm sàng tiến hành đánh giá phải:

Xác nhận rằng các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng đã được thực hiện.

Xác nhận rằng người khai thác tiền sử bệnh nhân đang đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp - khẩu trang P2 (hoặc N95) được kiểm tra phù hợp, áo choàng dùng một lần, găng tay và bảo vệ mắt.

Đánh giá lâm sàng và dịch tễ

Việc đánh giá bệnh nhân nên xem xét các định nghĩa trường hợp giám sát đối với trường hợp nghi ngờ 2019-nCoV và, nếu được đáp ứng, hãy sắp xếp để xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm thích hợp.

Nhân viên tiến hành đánh giá cũng cần lưu ý về bất kỳ thông tin cập nhật nào về bệnh, bao gồm mọi cập nhật về các vị trí hoặc phơi nhiễm cụ thể liên quan đến việc tăng nguy cơ lây truyền.

Báo cáo các trường hợp nghi ngờ

Bất kỳ trường hợp nào được đánh giá đáp ứng các tiêu chí cho trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng 2019-nCoV phải được thông báo ngay lập tức bởi bác sĩ lâm sàng hoặc Bác sĩ phòng dịch đã tiến hành đánh giá cho:

Điều hành bệnh viện (nếu có nhiều trường hợp nghi ngờ).

Đơn vị y tế công cộng.

Phòng xét nghiệm.

Chuyển trường hợp nghi ngờ

Chuyển tất cả các trường hợp nghi ngờ 2019-nCoV sang Bệnh viện khác nên được xem xét nếu không đủ khả năng chăm sóc an toàn cho bệnh nhân khi cách ly, đặc biệt đối với bệnh nhân cần hỗ trợ chăm sóc quan trọng.

Nếu việc chuyển viện được khuyến nghị theo đánh giá của chuyên gia, trước tiên, điều này phải được thảo luận bằng phương pháp viễn thông với các đại diện từ:

Nhóm phòng dịch và điều hành bệnh viện tiếp nhận.

Điều hành bệnh viện gửi bệnh nhân.

Điều hành phòng dịch địa phương.

Kiểm soát viên cứu thương.

Bất kỳ cơ quan có liên quan khác.

Bài mới nhất

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic

Điều hòa chức năng thực vật và nội tiết của vùng dưới đồi

Vùng dưới đồi: cơ quan đầu não của hệ limbic