Thuốc điều trị tiểu đường thường dùng

2020-07-28 09:02 PM

Một số loại thuốc này là thành phần của các loại thuốc kết hợp mới, cũng như các loại thuốc kết hợp cũ hơn được liệt kê dưới đây.

Đây là danh sách một số loại thuốc trị tiểu đường hiện đang được sử dụng thường xuyên nhất. Một số loại thuốc này là thành phần của các loại thuốc kết hợp mới, cũng như các loại thuốc kết hợp cũ hơn được liệt kê dưới đây.

Thuốc uống điều trị tiểu đường

Các nhóm thuốc sau đây thường được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2. Tất cả đến dưới dạng viên uống. Metformin cũng là một giải pháp uống.

Biguanide như metformin

Metformin thường là thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2. Nó hoạt động bằng cách làm chậm sản xuất glucose trong gan. Nó cũng làm cho các mô cơ thể nhạy cảm hơn với insulin. Điều này giúp các mô hấp thụ glucose.

Metformin cũng được kết hợp với các loại thuốc uống khác để giảm số lượng viên thuốc cần dùng.

Thuốc ức chế alpha-glucosidase

Những loại thuốc này làm chậm hoặc ngăn chặn sự phân hủy carbohydrate trong cơ thể. Carbonhydrate có trong thực phẩm giàu tinh bột hoặc đường. Hành động này làm chậm sự hấp thụ glucose vào máu. Ví dụ về các loại thuốc này bao gồm:

Acarbose.

Miglitol.

Thuốc ức chế Dipeptidyl peptidase-4 (thuốc ức chế DPP-IV)

Những loại thuốc này ngăn chặn sự phân hủy của một số hormone trong cơ thể kích thích tuyến tụy tạo ra và giải phóng insulin. Những loại thuốc này cũng làm chậm quá trình tiêu hóa, làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu. Ví dụ về các loại thuốc này bao gồm:

Alogliptin.

Linagliptin.

Saxagliptin.

Sitagliptin.

Meglitinides

Những loại thuốc này kích thích tuyến tụy giải phóng insulin. Ví dụ về các loại thuốc này bao gồm:

Nateglinide.

Repaglinide.

Các chất ức chế đồng vận chuyển natri-glucose 2 (SGLT2)

Những loại thuốc này ngăn chặn tái hấp thu một số glucose trong máu qua thận. Chúng cũng khiến cơ thể loại bỏ nhiều glucose qua nước tiểu. Ví dụ về các loại thuốc này bao gồm:

Canagliflozin.

Dapagliflozin.

Empagliflozin.

Ertugliflozin.

Sulfonylureas

Những loại thuốc này khiến tuyến tụy tiết ra nhiều insulin hơn. Ví dụ về các loại thuốc này bao gồm:

Glimepiride.

Glipizide.

Glyburide.

Thiazolidinediones

Những loại thuốc này làm cho các mô trong cơ thể nhạy cảm hơn với insulin. Điều này giúp cơ thể sử dụng nhiều glucose trong máu. Ví dụ về các loại thuốc này bao gồm:

Pioglitazone.

Rosiglitazone.

Thuốc kết hợp

Ngoài những loại mới được liệt kê ở trên, một số loại thuốc kết hợp đã có sẵn trong một thời gian. Thuốc kết hợp cũ hơn bao gồm:

Duetact là thuốc viên kết hợp pioglitazone với glimepiride.

Janumet là thuốc viên kết hợp sitagliptin với metformin.

Một loại thuốc viên kết hợp metformin với glipizide .

Các loại thuốc pioglitazone và rosiglitazone đều có sẵn ở dạng viên kết hợp với metformin .

Thuốc tiêm điều trị tiểu đường

Các nhóm thuốc sau đây ở dạng tiêm.

Insulin

Insulin tiêm hoạt động như một sự thay thế cho insulin mà cơ thể không tạo ra hoặc không thể sử dụng đúng cách. Nó có thể được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường tuýp 1 hoặc tuýp 2.

Các loại insulin khác nhau có sẵn. Một số loại tác dụng nhanh chóng. Những loại này giúp kiểm soát mức đường huyết vào bữa ăn. Những loại khác tác dụng trong một thời gian dài hơn. Những loại này kiểm soát mức đường huyết trong suốt cả ngày và đêm.

Một số loại insulin bao gồm:

Insulin aspart.

Insulin degludec.

Insulin glargine.

Chất tương tự Amylin

Chất tương tự amylin được gọi là pramlintide được uống trước bữa ăn. Nó giúp giảm lượng insulin cần. Nó được sử dụng để điều trị cả bệnh tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2.

Các chất chủ vận thụ thể peptide-1 giống Glucagon (chất chủ vận GLP-1)

Những loại thuốc này giúp tuyến tụy giải phóng nhiều insulin hơn khi mức glucose cao. Chúng cũng làm chậm quá trình hấp thụ glucose trong quá trình tiêu hóa. Những loại thuốc này chỉ được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ví dụ về các loại thuốc này bao gồm:

Albiglutide.

Dulaglutide.

Exenatide.

Liraglutide.

Semaglutide.