Vắc xin Covid-19: tiêm chủng cho trẻ em không phải là ưu tiên hàng đầu

2021-06-10 12:00 AM

Khi chúng ta ở một nơi thực sự khó khăn, như chúng tôi hiện tại, nơi mà nguồn cung cấp vắc-xin không đủ cho tất cả mọi người trên thế giới, việc tiêm chủng cho trẻ em không phải là ưu tiên hàng đầu ngay bây giờ.

Theo Tiến sĩ Kate O'Brien, một chuyên gia về vắc xin làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêm chủng cho trẻ em chống lại COVID-19 "không phải là ưu tiên cao" khi đối mặt với tình trạng khan hiếm vắc xin. Tiến sĩ O'Brien  giải thích  rằng "trẻ em có rất, rất thấp nguy cơ thực sự bị nhiễm COVID-19".

“Khi chúng ta ở một nơi thực sự khó khăn, như chúng tôi hiện tại, nơi mà nguồn cung cấp vắc-xin không đủ cho tất cả mọi người trên thế giới, việc tiêm chủng cho trẻ em không phải là ưu tiên hàng đầu ngay bây giờ”.

Cô giải thích rằng các nhân viên y tế và người lớn tuổi nên được ưu tiên hàng đầu.

Bà nói: “Tiêm chủng cho trẻ em để đưa chúng đi học lại không phải là yêu cầu chính để chúng đi học lại một cách an toàn. “Chúng có thể trở lại trường học một cách an toàn nếu những gì chúng tôi đang làm là tiêm chủng cho những người có nguy cơ xung quanh chúng”.