Glucocorticosteroid ở bệnh nhân Covid-19: quản lý đường huyết ở những người bị và không bị tiểu đường

2021-09-14 01:56 PM

Rối loạn chuyển hóa glucose do liệu pháp glucocorticoid liều cao, COVID-19 gây ra kháng insulin và suy giảm sản xuất insulin liên quan đến COVID-19 có thể dẫn đến tăng đường huyết đáng kể, tăng áp lực thẩm thấu và toan ceton.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hướng dẫn này được sử dụng cho tất cả bệnh nhân bị COVID-19 được điều trị bằng dexamethasone tại cơ sở y tế. Đơn vị chăm sóc hồi sức có thể được điều chỉnh cho mục đích sử dụng này. Có hướng dẫn về tần suất theo dõi đường huyết và phạm vi mục tiêu cũng như cách điều trị.

Kết hợp, rối loạn chuyển hóa glucose do liệu pháp glucocorticoid liều cao, COVID-19 gây ra kháng insulin và suy giảm sản xuất insulin liên quan đến COVID-19 có thể dẫn đến tăng đường huyết đáng kể, tăng áp lực thẩm thấu và toan ceton (HHS và DKA) ở những người có và không mắc bệnh tiểu đường, làm tăng cả tỷ lệ mắc bệnh và tử vong .

Sulphonylurea không được khuyến cáo trong bối cảnh này vì chức năng tế bào beta có thể bị suy giảm và tình trạng kháng insulin có thể trở nên nghiêm trọng.

Với COVID-19 hướng dẫn này khuyến nghị liều lượng insulin lớn hơn để khắc phục tình trạng kháng insulin lớn hơn có thể gặp ở nhiều bệnh nhân được điều trị bằng glucocorticoid liều cao và chỉ nên được sử dụng trong bối cảnh này.

Các tác giả nhấn mạnh lời khuyên này là bảo tồn. Nếu sau khi điều trị ban đầu, tình trạng tăng đường huyết vẫn còn, đừng ngần ngại chuyển sang bước điều trị tiếp theo và liên quan đến nhóm điều trị tiểu đường càng sớm càng tốt.

Nếu đã loại trừ chứng nhiễm toan ceton do tiểu đường và hội chứng tăng đường huyết, sử dụng chất tương tự insulin tác dụng nhanh tiêm dưới da (Novorapid® / Humalog® / Apridra®) để điều chỉnh tăng đường huyết ban đầu (glucose trên 12mmol / L).

Để duy trì kiểm soát đường huyết, đối với những người không sử dụng insulin tác dụng trung bình (NPH) hoặc insulin tác dụng kéo dài, trong đó glucose đã tăng trên 12,0 mmol / l do dexamethasone, hãy bắt đầu dùng insulin NPH có thời gian tác dụng trung bình (ví dụ Humulin I®, Insulatard®). 0,3 đơn vị / kg / ngày là thận trọng, nhưng kinh nghiệm cho thấy có thể cần liều 0,5 đơn vị / kg / ngày hoặc hơn tùy thuộc vào mức độ bệnh, BMI và kiểm soát bệnh tiểu đường từ trước theo chỉ định của HbA1c. Cho 2/3 tổng liều hàng ngày vào buổi sáng và 1/3 còn lại vào đầu buổi tối. Nếu lớn tuổi (> 70 tuổi), ốm yếu hoặc creatinin huyết thanh > 175 umol / l (eGFR <30 ml / phút), sử dụng liều insulin NPH giảm 0,15 đơn vị / kg. Cần có một ngưỡng thấp để tăng liều và giới thiệu đến nhóm điều trị bệnh tiểu đường.

Đối với những người đã sử dụng insulin tác dụng kéo dài một hoặc hai lần mỗi ngày hoặc NPH tác dụng hai lần mỗi ngày bao gồm cả những người đang theo chế độ cơ bản-bolus, hãy tăng insulin cơ bản hoặc insulin tác dụng kéo dài lên 20% nhưng điều này có thể cần tăng nhanh đến 40% tùy thuộc vào phản ứng.

Đối với những người đang sử dụng insulin trộn sẵn hai lần mỗi ngày (egeg NovoMix 30® / Humulin M3® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix 50®), tiếp tục sử dụng insulin hỗn hợp và điều chỉnh liều. Cân nhắc tăng liều buổi sáng lên 20% nhưng điều này có thể cần tăng nhanh lên đến 40% mỗi ngày tùy thuộc vào phản ứng. Nên có một ngưỡng giới thiệu thấp cho bệnh tiểu đường.

Sau khi ngừng điều trị bằng glucocorticoid, tình trạng kháng insulin và nhu cầu thường giảm dần đòi hỏi phải giảm dần nhu cầu insulin, tuy nhiên ở bệnh nhân COVID-19, có thể cần giảm insulin nhanh hơn và tích cực hơn. Từ ngày đầu tiên, tổng liều insulin có thể cần giảm tới 50% theo hướng dẫn của yêu cầu insulin 'tiền steroid'. Những lần thay đổi liều insulin tiếp theo nên được hướng dẫn bởi theo dõi đường huyết 6 giờ và đầu vào từ bác sỹ chuyên về bệnh tiểu đường.