Vắc xin Covid -19: Trung Quốc cung cấp cho nhiều quốc gia ở Châu Phi

2021-05-21 12:04 PM

Chính phủ Trung Quốc đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp vắc-xin cho gần  40  quốc gia châu Phi. Theo Wu Peng, giám đốc bộ ngoại giao châu Phi, Trung Quốc đang cung cấp vắc-xin miễn phí hoặc bán chúng với “giá ưu đãi”.

Chính phủ Trung Quốc đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp vắc-xin cho gần  40  quốc gia châu Phi. Theo Wu Peng, giám đốc bộ ngoại giao châu Phi, Trung Quốc đang cung cấp vắc-xin miễn phí hoặc bán chúng với “giá ưu đãi”.

Ông đối chiếu hành động của đất nước mình với “một số quốc gia nói rằng họ phải đợi người dân của họ tiêm chủng xong trước khi có thể cung cấp vắc-xin cho nước ngoài”.

Wu giải thích: “Chúng tôi tin rằng tất nhiên là cần thiết để đảm bảo rằng người dân Trung Quốc được tiêm chủng càng sớm càng tốt, nhưng đối với các quốc gia có nhu cầu khác, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để cung cấp sự trợ giúp về vắc xin”.

Cho đến nay, Trung Quốc đã cam kết cung cấp khoảng nửa tỷ liều cho ít nhất 45 quốc gia.