Vắc xin Covid-19: các loại và cơ chế tác dụng

2021-06-12 11:05 AM

Vắc xin Covid-19 sử dụng cấu trúc giống như gai trên bề mặt của virus Covid-19 được gọi là protein S. Protein S giúp vi rút Covid-19 xâm nhập vào bên trong tế bào và bắt đầu lây nhiễm.

Vắc xin chủng ngừa bệnh coronavirus 2019 (Covid-19) có thể ngăn nhiễm Covid-19 hoặc bị bệnh nặng hoặc tử vong do Covid-19. Nhưng các loại vắc xin Covid-19 khác nhau hoạt động như thế nào?

Vắc xin Covid-19 khiến hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể để chống lại Covid-19. Vắc xin Covid-19 sử dụng cấu trúc giống như gai trên bề mặt của virus Covid-19 được gọi là protein S. Protein S giúp vi rút Covid-19 xâm nhập vào bên trong tế bào và bắt đầu lây nhiễm.

Các loại vắc xin Covid-19 chính hiện có ở Mỹ hoặc đang được nghiên cứu bao gồm:

Vắc xin RNA Messenger (mRNA)

Loại vắc xin này sử dụng mRNA được biến đổi gen để cung cấp cho các tế bào hướng dẫn cách tạo ra protein S được tìm thấy trên bề mặt của vi rút Covid-19. Sau khi tiêm chủng, các tế bào miễn dịch bắt đầu tạo ra các mảnh protein S và hiển thị chúng trên bề mặt tế bào. Điều này khiến cơ thể tạo ra kháng thể. Nếu sau đó bị nhiễm vi rút Covid-19, các kháng thể này sẽ chống lại vi rút.

Sau khi cung cấp các hướng dẫn, mRNA ngay lập tức được chia nhỏ. Nó không bao giờ xâm nhập vào nhân tế bào, nơi DNA được lưu giữ. Cả vắc xin Covid-19 Pfizer-BioNTech và Moderna  đều sử dụng mRNA .

Vắc xin vectơ

Trong loại vắc-xin này, vật liệu di truyền từ vi- rút Covid-19 được đặt trong một phiên bản sửa đổi của vi-rút khác (vectơ vi-rút). Khi vectơ virut xâm nhập vào tế bào, nó cung cấp vật liệu di truyền từ virut Covid-19 để cung cấp cho tế bào hướng dẫn tạo bản sao của protein S. Khi các tế bào hiển thị các protein S trên bề mặt của chúng, hệ thống miễn dịch sẽ phản ứng bằng cách tạo ra các kháng thể và các tế bào bạch cầu phòng thủ. Nếu sau đó bị nhiễm vi rút Covid-19, các kháng thể sẽ chống lại vi rút.

Vắc xin vectơ vi rút không thể khiến bị nhiễm vi rút Covid-19 hoặc vi rút vectơ. Ngoài ra, vật liệu di truyền được phân phối không trở thành một phần của DNA. Vắc xin Sputnik, vắc xin Janssen / Johnson & Johnson Covid-19 là vắc xin véc tơ. AstraZeneca và Đại học Oxford cũng có vắc-xin Covid-19 vector.

Vắc xin sống giảm động lực

Vắc xin sống giảm động lực chỉ bao gồm các phần của vi rút kích thích tốt nhất hệ thống miễn dịch. Loại vắc-xin Covid-19 này chứa các protein S vô hại. Một khi hệ thống miễn dịch nhận ra các protein S, nó sẽ tạo ra các kháng thể và các tế bào bạch cầu phòng thủ. Nếu sau đó bạn bị nhiễm vi rút Covid-19, các kháng thể sẽ chống lại vi rút.

Novavax đang nghiên cứu vắc xin Covid-19 sống giảm động lực.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc-xin Covid-19 Pfizer-BioNtech, Moderna và Janssen / Johnson & Johnson. FDA và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật đã khuyến cáo rằng việc sử dụng vắc-xin Janssen / Johnson & Johnson tiếp tục ở Mỹ vì lợi ích lớn hơn những rủi ro. Nếu được tiêm vắc-xin này, nên được giáo dục về các nguy cơ và triệu chứng có thể có của vấn đề đông máu. Nhiều loại vắc-xin dự kiến ​​sẽ được phép sử dụng trong những tháng tới.