Vắc xin Covid-19 Novavax (NVX-CoV2373): tính sinh miễn dịch hiệu quả và an toàn

2021-08-10 10:02 PM

Trong một thông cáo báo chí liên quan đến thử nghiệm hiệu quả giai đoạn III ở Hoa Kỳ và Mexico, Novavax có 90,4 phần trăm hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng bắt đầu vào hoặc sau bảy ngày sau liều thứ hai.

Vắc xin Covid-19 Novavax (NVX-CoV2373) là vắc xin hạt nano protein tái tổ hợp bao gồm glycoprotein gai trimeric và tá dược Matrix-M1 mạnh. Vắc xin được tiêm bắp làm hai liều cách nhau 21 ngày. Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược giai đoạn I / II trên những người khỏe mạnh < 60 tuổi, vắc xin bổ trợ gây ra các phản ứng trung hòa và gắn kết cao, tương đương với các phản ứng trong huyết tương điều trị từ những bệnh nhân đã nhập viện với COVID-19. Các phản ứng của tế bào CD4 với sai lệch Th1 cũng được phát hiện. Khoảng 6 phần trăm người tham gia bị các tác dụng toàn thân nghiêm trọng (chủ yếu là mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ và / hoặc khó chịu) sau liều thứ hai.

Trong một thông cáo báo chí liên quan đến thử nghiệm hiệu quả giai đoạn III ở Hoa Kỳ và Mexico, NVX-CoV2373 có 90,4 phần trăm (95% CI 82,9-94,6) hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng bắt đầu vào hoặc sau bảy ngày sau liều thứ hai trong huyết thanh cá nhân âm tính. Hiệu quả này được đánh giá sau khi phân tích tạm thời 77 trường hợp COVID-19 đã được xác nhận (14 trường hợp ở nhóm vắc xin và 63 trường hợp ở nhóm dùng giả dược) trong số hơn 29.000 người từ 18 đến 84 tuổi. Chỉ có bốn trường hợp trong số đó là nghiêm trọng và xảy ra ở nhóm dùng giả dược. Hiệu quả của vắc xin tương tự (89,7 phần trăm, 95% CI 802-94,6) đã được báo cáo trong một thử nghiệm giai đoạn III ở Vương quốc Anh với khoảng 14.000 người tham gia. Vắc xin dường như có hiệu quả cao đối với biến thể B.1.1.7 (Alpha). Tuy nhiên, trong một thử nghiệm nhỏ hơn ở Nam Phi, nơi hầu hết các trường hợp COVID-19 là do biến thể B.1.351 (Beta) gây ra, hiệu quả của vắc xin có vẻ thấp hơn, ở mức 49,4 phần trăm (95% CI 6,1-72,8).

Các tác dụng ngoại ý tại chỗ và toàn thân (chủ yếu là đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ) tương đối phổ biến, đặc biệt là sau liều thứ hai; hầu hết ở mức độ nhẹ hoặc trung bình với thời gian trung bình từ hai ngày trở xuống.