Dịch truyền tĩnh mạch: điều trị nhiễm toan chuyển hóa

2019-09-11 02:38 PM
Một nghiên cứu gần đây, đã ghi nhận rằng, natri bicarbonate được cung cấp trong các liều bolus nhỏ, không dẫn đến nhiễm toan nội bào

Khi nhiễm toan chuyển hóa đã xảy ra, thường cần phải điều trị hỗ trợ. Mặc dù đề xuất "điều trị nguyên nhân cơ bản" có vẻ rõ ràng, nhưng nó không thể được nhấn mạnh quá mức. Ở những bệnh nhân bị chấn thương, như ở các loại bệnh nhân nguy kịch khác, rối loạn axit-bazơ thường xuyên rất quan trọng đối với những gì họ nói với bác sĩ lâm sàng về sinh lý bệnh tiềm ẩn của bệnh nhân. Tuy nhiên, ngay cả khi vấn đề cơ bản được giải quyết, bệnh nhân vẫn có thể yêu cầu được điều trị. Một lần nữa, phương pháp hóa lý này cũng cung cấp một cơ sở hợp lý hơn để điều trị các rối loạn chuyển hóa axit-bazơ. Trong nhiễm toan chuyển hóa, các ion bị giảm và có một ion tăng mạnh như lactate hoặc sự khác biệt bình thường giữa nồng độ Na + và nồng độ Cl- bị giảm. Khoảng trống anion là một xét nghiệm sàng lọc hợp lý để phân biệt chúng, với điều kiện nồng độ albumin và nồng độ phosphate của bệnh nhân gần bình thường. Sự khác biệt là rất quan trọng bởi vì toan chuyển hóa không khoảng trống anion là kết quả của việc cơ thể không có khả năng duy trì nồng độ Na + và nồng độ Cl- bình thường.

Nếu nhiễm toan chuyển hóa có liên quan đến khoảng trống anion bình thường và nồng độ Na + bình thường, sử dụng NaHCO3 có thể chứng minh hiệu quả. Việc tạo ra một chất dịch tinh thể "thẩm thấu bình thường" sử dụng một lượng natri bicarbonate khác nhau có thể giúp bù đắp sự gia tăng dự kiến ​​của Cl- ở bệnh nhân được hồi sức khối lượng lớn. Một nghiên cứu gần đây đã ghi nhận rằng natri bicarbonate được cung cấp trong các liều bolus nhỏ (và bằng cách tăng liều, truyền liên tục) không dẫn đến nhiễm toan nội bào đáng kể.

Chỉ bằng cách tăng nồng độ Na + so với nồng độ Cl-, NaHCO 3 mới có thể điều chỉnh nhiễm toan chuyển hóa. Ngược lại, khi nhiễm toan là do một anion có thể được chuyển hóa (ví dụ, lactate, ketone), mục tiêu của trị liệu nên là tăng cường loại bỏ trao đổi chất và giảm sản xuất. Trong trường hợp của Lactate, cần phải đảo ngược quá trình giảm tưới máu khi có mặt. Nó đã được đề xuất rằng, trong những trường hợp hiếm, điều trị một phần là cần thiết để cải thiện sự loại bỏ chuyển hóa của các anion hoặc để ổn định bệnh nhân cho đến khi loại bỏ chuyển hóa có thể xảy ra. Ví dụ, nhiễm toan máu làm suy yếu quá trình chuyển hóa bình thường ở gan và liệu pháp tăng pH có thể hữu ích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng bicarbonate cho bệnh nhân nhiễm axit lactic, bất kể mức độ axit.

Bài mới nhất

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế