Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

2021-12-28 12:07 PM

Từ 16 tuổi trở lên và sống với người bị suy giảm hệ thống miễn dịch (chẳng hạn như người nhiễm HIV, đã cấy ghép hoặc đang điều trị một số bệnh ung thư, lupus hoặc viêm khớp dạng thấp).

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Một liều vắc-xin coronavirus (COVID-19) nhắc lại giúp cải thiện khả năng bảo vệ mà có từ 2 liều vắc-xin đầu tiên.

Nó giúp bảo vệ lâu dài hơn khỏi bị bệnh nặng do COVID-19.

Chỉ định liều tăng cường COVID-19:

Có thể tiêm liều nhắc lại nếu đã tiêm vắc xin COVID-19 liều thứ 2 ít nhất 3 tháng trước và:

Từ 18 tuổi trở lên.

Từ 16 tuổi trở lên với tình trạng sức khỏe có nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19.

Là nhân viên y tế tuyến đầu hoặc nhân viên chăm sóc xã hội.

Sống hay làm việc trong nhà chăm sóc.

Từ 16 tuổi trở lên và là người chăm sóc chính cho những người có nguy cơ cao mắc COVID-19.

Từ 16 tuổi trở lên và sống với người bị suy giảm hệ thống miễn dịch (chẳng hạn như người nhiễm HIV, đã cấy ghép hoặc đang điều trị một số bệnh ung thư, lupus hoặc viêm khớp dạng thấp).

Những người đang mang thai và thuộc một trong các nhóm đủ điều kiện cũng có thể tiêm một liều nhắc lại.