COVID 19 nặng: điều trị đồng nhiễm

2020-03-25 09:49 PM
Điều trị bằng kháng sinh, theo kinh nghiệm, nên dựa trên chẩn đoán lâm sàng, như viêm phổi cộng đồng, viêm phổi liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Cho thuốc kháng sinh theo kinh nghiệm để điều trị tất cả các mầm bệnh có khả năng gây ra nhiễm trùng hô hấp cấp và nhiễm trùng huyết càng sớm càng tốt, trong vòng 1 giờ đánh giá bệnh nhân ban đầu cho bệnh nhân nhiễm trùng huyết.

Lưu ý: Mặc dù bệnh nhân có thể bị nghi ngờ mắc COVID-19, nhưng sử dụng thuốc chống vi khuẩn theo kinh nghiệm thích hợp trong vòng 1 giờ xác định nhiễm trùng huyết. Điều trị bằng kháng sinh theo kinh nghiệm nên dựa trên chẩn đoán lâm sàng như viêm phổi cộng đồng, viêm phổi liên quan đến chăm sóc sức khỏe [nếu nhiễm trùng mắc phải trong bệnh viện] hoặc nhiễm trùng huyết), tại dữ liệu dịch tễ học và tính nhạy cảm, và hướng dẫn điều trị quốc gia.

Lưu ý: Khi có sự lưu hành cục bộ của cúm theo mùa, điều trị theo kinh nghiệm với thuốc ức chế neuraminidase cần được xem xét để điều trị cho bệnh nhân bị cúm có hoặc có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Điều trị theo kinh nghiệm nên được giảm xuống trên cơ sở kết quả vi sinh và đánh giá lâm sàng.