Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

2021-12-28 12:05 PM

Nếu bị suy yếu hệ thống miễn dịch khi tiêm 2 liều đầu tiên, vắc-xin có thể không bảo vệ nhiều như đối với những người không bị suy giảm hệ thống miễn dịch.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu đang được tiêm liều vắc-xin coronavirus (COVID-19) thứ 3. Đây còn được gọi là liều chính thứ 3.

Nếu bị suy yếu hệ thống miễn dịch khi tiêm 2 liều đầu tiên, vắc-xin có thể không bảo vệ nhiều như đối với những người không bị suy giảm hệ thống miễn dịch.

Liều thứ 3 có thể giúp bảo vệ tốt hơn.

Tiêm bổ xung vắc-xin COVID-19 liều thứ 3

Liều thứ 3 vắc xin COVID-19 đang được cung cấp cho những người từ 12 tuổi trở lên có hệ miễn dịch suy yếu khi tiêm 2 liều đầu tiên.

Điều này bao gồm những người đã hoặc có:

Ung thư máu (chẳng hạn như bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch).

Hệ thống miễn dịch suy yếu do điều trị (chẳng hạn như thuốc steroid, liệu pháp sinh học, hóa trị hoặc xạ trị).

Cấy ghép nội tạng hoặc tủy xương.

Tình trạng có nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao.

Tình trạng hoặc phương pháp điều trị mà bác sỹ khuyên làm đủ điều kiện cho liều thứ 3.

Thời gian tiêm vắc-xin COVID-19 liều thứ 3

Thông thường, sẽ được tiêm liều thứ 3 ít nhất 8 tuần sau khi tiêm liều thứ 2.

Bác sĩ có thể đề nghị một thời gian khác tùy thuộc vào việc có bất kỳ phương pháp điều trị liên tục hoặc theo kế hoạch nào ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch hay không.