Sars CoV-2: những người đã tiêm chủng đầy đủ và chưa tiêm chủng có tải lượng vi rút tương tự nhau

2021-08-06 11:13 AM

Một nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ gần đây đã so sánh tải lượng vi rút ở những người được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng đã bị nhiễm biến thể delta của coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các phát hiện cho thấy rằng những người được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng có tải lượng vi rút tương tự nhau sau khi nhiễm Sars CoV-2 delta và những trường hợp đã tiêm vắc xin có khả năng truyền bệnh cho những người khác.

Nhận định chung

Nhiễm vi rút xảy ra khi các cá nhân được tiêm chủng bị nhiễm mầm bệnh mà vắc xin đã được tiêm. Lý tưởng nhất là sau khi tiêm chủng, một loại vắc-xin được cho là sẽ ức chế hoàn toàn sự nhân lên của vi rút bằng cách tạo ra “khả năng miễn dịch”. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại vắc xin tiêm bắp chống lại vi rút đường hô hấp - bao gồm vắc xin phòng bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - đều mang lại khả năng miễn dịch vô trùng. Những loại vắc xin này được kỳ vọng sẽ bảo vệ chống lại bệnh có triệu chứng, bệnh nặng và tử vong. Trong bối cảnh này, việc giảm tải lượng vi rút qua trung gian vắc xin được cho là đóng một vai trò thiết yếu trong việc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và kiểm soát sự lây truyền vi rút từ người sang người.

Trong nghiên cứu hiện tại, các nhà khoa học đã đánh giá liệu vắc xin Covid-19 có thể giảm tải lượng vi rút trong các trường hợp đã tiêm vắc xin hay không. Cụ thể, họ đã so sánh tải lượng vi rút trong các mẫu dương tính với SARS-CoV-2 được thu thập từ 83 cá nhân ở Dane, Wisconsin, nơi có tỷ lệ bao phủ vắc xin đặc biệt cao so với các bang đông dân khác ở Hoa Kỳ.

Dựa trên tình trạng tiêm chủng tự báo cáo và ngày hoàn thành tiêm chủng, các nhà khoa học chia những người tham gia thành hai nhóm: nhóm được tiêm chủng đầy đủ với 32 cá thể và nhóm chưa được tiêm chủng với 51 cá thể. Sau đó, ước tính tải lượng vi rút, họ đã sử dụng các giá trị ngưỡng tạo ra phản ứng chuỗi polymerase (PCR) (Ct) để so sánh tải lượng vi rút giữa những người đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng đã bị nhiễm hầu hết SARS-CoV-2 biến thể delta (B.1.617.2).

Biến thể delta của SARS-CoV-2, lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, đã gây ra sự gia tăng mạnh các trường hợp COVID-19 trên toàn cầu. So với các biến thể virus khác, biến thể delta có khả năng lây nhiễm cao hơn đáng kể và một phần có khả năng chống lại sự trung hòa qua trung gian kháng thể.

Tải lượng vi rút cho các mẫu vật của Dane không phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng.

Tải lượng vi rút cho các mẫu vật của Dane không phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng. A) Giá trị chu kỳ ngưỡng N1 (Ct) cho các mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 được nhóm theo tình trạng tiêm chủng. B) Các giá trị N1 Ct cho các mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 được xác nhận là các biến thể delta bằng cách giải trình tự. Trong A và B, đường gạch ngang thể hiện ngưỡng phục hồi nhất quán của vi rút lây nhiễm cũng như ngưỡng Ct của chúng tôi để giải trình tự các mẫu vật. Dữ liệu trình tự chỉ có sẵn cho các mẫu được thu thập vào hoặc trước ngày 16 tháng 7 năm 2021, không phải tất cả các mẫu đều có Ct <30 và không phải tất cả các mẫu có Ct <30 đều được giải trình tự thành công, chiếm số lượng trình tự được xác nhận tương đối thấp. Giá trị P được tính toán bằng cách so sánh giá trị Ct trung bình giữa các nhóm bằng Welch trong hai phép thử t mẫu.

Quan sát quan trọng

Các mẫu hô hấp được sử dụng trong nghiên cứu này để ước tính tải lượng vi rút được thu thập trong tháng 7 năm 2021, khi biến thể delta chủ yếu lưu hành trên toàn thế giới và số ca nhiễm Covid-19 mới đang gia tăng ở Hoa Kỳ.

Tải lượng vi rút cho nhóm thuần tập Wisconsin mở rộng, bao gồm cả Dane.

Tải lượng vi rút cho nhóm thuần tập Wisconsin mở rộng, bao gồm cả Dane, không phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng. A) Giá trị ngưỡng chu kỳ N1 (Ct) cho các mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 được nhóm theo tình trạng tiêm chủng. Các mẫu vật được thu thập từ 11 quận Wisconsin. B) Các giá trị N1 Ct cho các mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 đã được xác nhận là các biến thể delta bằng cách giải trình tự. Trong A và B, đường gạch ngang thể hiện ngưỡng phục hồi nhất quán của vi rút lây nhiễm cũng như ngưỡng Ct của chúng tôi để giải trình tự các mẫu vật. Dữ liệu trình tự chỉ có sẵn cho các mẫu được thu thập vào hoặc trước ngày 16 tháng 7 năm 2021, không phải tất cả các mẫu có Ct <30 đều được giải trình tự thành công và không phải tất cả đều là delta, chiếm số lượng trình tự được xác nhận delta tương đối thấp. Giá trị P được tính toán bằng cách so sánh giá trị Ct trung bình giữa các nhóm bằng phép thử t hai mẫu Welch. Dữ liệu từ nhóm thuần tập Wisconsin mở rộng, bao gồm cả Dane.

Nhưng câu chuyện liên quan

Các nhà khoa học xác định siêu miễn dịch SARS-CoV-2 tự nhiên chống lại 23 biến thể.

Nghiên cứu cho thấy vắc xin Covid-19 Pfizer-BioNTech lập trình lại các phản ứng miễn dịch bẩm sinh.

Cường độ và thời gian miễn dịch SARS-CoV-2 có thể phụ thuộc vào nhóm máu ABO.

Dựa trên các giá trị Ct, không có sự khác biệt đáng kể về tải lượng vi rút được quan sát thấy giữa những người được tiêm chủng đầy đủ và không được tiêm chủng. Trong số tất cả các mẫu được thu thập, 16 mẫu đã được giải trình tự để xác định các biến thể của virus. Biến thể delta được xác định trong phần lớn (88%) các mẫu được giải trình tự, cho thấy tỷ lệ phổ biến của biến thể này ở hạt Dane.

Để phân tích thêm, 208 mẫu bổ sung từ các quận Wisconsin khác đã được đưa vào. Trong tổng số 291 mẫu từ tất cả các quận, 73 mẫu có liên quan đến các trường hợp tiêm vắc xin. Khoảng 84% các trường hợp tiêm vắc xin có giá trị Ct dưới 30, điều này cho thấy sự hiện diện của vi rút lây nhiễm trong các mẫu đường hô hấp. Các giá trị Ct tương tự được ước tính ở 83% số người chưa được chủng ngừa bị nhiễm SARS-CoV-2. Đáng ngạc nhiên là khoảng 33% trường hợp tiêm vắc xin có tải lượng vi rút rất cao với giá trị Ct nhỏ hơn 20.

Dựa trên dữ liệu giải trình tự gen, biến thể delta được xác định trong 84% tổng số mẫu thử nghiệm. Điều này càng cho thấy mức độ phổ biến cao của biến thể delta ở Wisconsin trong thời gian nghiên cứu. Dựa trên thông tin này, các nhà khoa học giả định rằng biến thể delta gây ra hầu hết tất cả các bệnh được xem xét trong nghiên cứu.

Ý nghĩa nghiên cứu

Kết hợp lại với nhau, các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng biến thể delta của SARS-CoV-2 có khả năng gây nhiễm ngay cả ở những người được tiêm chủng đầy đủ và rằng một tỷ lệ đáng kể những người được tiêm chủng bị nhiễm đột biến có khả năng truyền vi rút cho người khác.

Ở hạt Dane, gần 68% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Thật không may, mặc dù tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao, tỷ lệ nhiễm trùng khi đã tiêm vắc-xin với tải lượng vi rút cao đã được phát hiện ở quận này. Phát hiện này nhấn mạnh thêm nhu cầu kiểm tra thường xuyên và tuân thủ liên tục các biện pháp kiểm soát không dùng thuốc để hạn chế sự lây lan của SARS-CoV-2 ở cấp cộng đồng.