Virus corona (2019-nCoV): xác định và đánh giá

2020-02-07 03:25 PM
Đánh giá và xác định bệnh nhân có thể bị bệnh hoặc những người có thể đã tiếp xúc với 2019 Coronavirus, kịp thời đưa ra biện pháp cách ly và điều trị

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Để đánh giá các bệnh nhân có thể bị bệnh hoặc có thể đã tiếp xúc với Coronavirus 2019 (2019-nCoV).

1. Xác định xem trong 14 ngày qua kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, tiền sử đi du lịch đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc gần gũi với một người được biết là mắc bệnh 2019-nCoV.

2. Và người bị sốt hoặc có triệu chứng bệnh hô hấp dưới (ví dụ ho hoặc khó thở).

Nếu có cả phơi nhiễm và bệnh

Cách ly

Đặt khẩu trang cho bệnh nhân.

Cách ly bệnh nhân trong phòng riêng hoặc khu vực riêng.

Mang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp (PPE).

Đánh giá tình trạng lâm sàng

Có sốt không?

Dấu hiệu?

Đo nhiệt độ?

Là bệnh về đường hô hấp?

Ho?

Khó thở?

Thông báo

Liên hệ với bộ phận y tế để báo cáo bệnh nhân có nguy cơ và tình trạng lâm sàng.

Đánh giá nhu cầu thu thập mẫu để xét nghiệm cho 2019-nCoV.

Quyết định xử lý.

Nếu xuất viện về nhà

Hướng dẫn bệnh nhân khi cần thiết tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh và tư vấn của bộ y tế.

Hướng dẫn chăm sóc tại nhà

Hướng dẫn cách ly nhà.

Tư vấn cho bệnh nhân nếu bệnh nhân bị sốt mới hoặc xấu đi hoặc bệnh về đường hô hấp/

Gọi cho phòng khám để xác định xem có cần đánh giá lại không.

Nếu cần đánh giá lại, hãy gọi trước và đeo khẩu trang.