Gen thực sự quyết định tuổi thọ như thế nào?

13/11/2018 1:14
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ tổ tiên và tập trung vào di truyền, để đo lường mức độ cụ thể của gen giải thích sự khác biệt về đặc điểm cá nhân của người

Có một niềm tin lâu dài một số người có "gen tốt hơn" so với những người khác, điều này khiến họ sống lâu hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu lớn mới, đặt câu hỏi về tính chính xác của ý tưởng này.

Các nhà khoa học từ Calico Life Sciences, một công ty nghiên cứu và phát triển - hợp tác với các đồng nghiệp từ Ancestry, một nguồn phả hệ trực tuyến - gần đây đã phân tích dữ liệu từ hàng triệu người để xác định liệu di truyền có thực sự có tiếng nói quan trọng trong tuổi thọ hay không.

Tác giả chính của nghiên cứu là Graham Ruby, người liên kết với Calico Life Sciences.

Ruby và nhóm nghiên cứu phả hệ gia đình của hơn 400 triệu người và nhận thấy rằng các gen có tác động thấp hơn đến thời gian một người có thể mong đợi được sống hơn các nhà khoa học trước đây đã tin tưởng.

Phát hiện của họ bây giờ xuất hiện trong GENETICS, tạp chí của Hiệp hội Di truyền học Hoa Kỳ.

Vai trò của các gen có thể tối thiểu?

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ tổ tiên và tập trung vào di truyền, để đo lường mức độ cụ thể của gen giải thích sự khác biệt về đặc điểm cá nhân của người.

Họ muốn đánh giá khả năng di truyền của tuổi thọ của con người, cho dù thực tế là cha mẹ của một người đã sống lâu có thể dự đoán tuổi thọ của chính người đó.

Hơn nữa, các nhà khoa học muốn xem liệu có bất kỳ dự đoán nào về tuổi thọ sẽ dựa chủ yếu vào di truyền hay trên các yếu tố khác.

"Nghiên cứu từ tổ tiên cho phép nghiên cứu mới này có được những hiểu biết sâu sắc hơn bằng cách sử dụng một tập dữ liệu lớn hơn nhiều so với bất kỳ nghiên cứu trước đây về tuổi thọ", đồng tác giả nghiên cứu Catherine Ball.

Theo nhóm nghiên cứu, các ước tính trước đây chỉ ra rằng tính di truyền của tuổi thọ con người dao động từ 15 đến 30%.

Sau khi xem xét một bộ phả hệ gia đình được lựa chọn cẩn thận và thông tin liên quan được thu thập từ hơn 400 triệu người được khảo sát từ tổ tiên - hầu hết đều là người gốc châu Âu và tại Hoa Kỳ - các nhà điều tra đã xác định một câu chuyện khác.

Các nhà khoa học kết hợp mô hình toán học và thống kê và phân tích dữ liệu của người thân sinh ra trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Họ thấy rằng anh chị em ruột và người anh em họ đầu tiên cho thấy ước lượng di truyền tương tự mà các nghiên cứu trước đó đã đưa ra.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng tuổi thọ của vợ chồng tương tự nhiều hơn so với các anh chị em của các giới tính sinh học khác nhau. Điều này, nhóm nghiên cứu tin rằng, có thể là do thực tế là vợ chồng chia sẻ môi trường và nhiều thói quen lối sống.

Tuy nhiên, phát hiện khó hiểu nhất là: anh chị em ruột của một người và người anh em họ đầu tiên cũng có tuổi thọ rất giống nhau, mặc dù thực tế là họ không liên quan đến dòng máu với cá nhân này và không sống với họ.

Vì vậy, nguyên nhân của sự tương đồng này dường như không giống nhau trong tuổi thọ giữa một người và người thân của họ là gì? Sau khi phân tích sâu hơn, các nhà nghiên cứu kết luận rằng nó có thể là do một khái niệm gọi là giao phối hợp tác.

"Điều phối hợp đồng nghĩa ở đây là các yếu tố quan trọng đối với tuổi thọ có xu hướng rất giống nhau giữa các bạn tình", Ruby giải thích.

Về cơ bản, khi chúng tôi tìm kiếm một đối tác, chúng tôi có thể chọn một người mà chúng tôi chia sẻ những đặc điểm rất giống nhau - và điều này bao gồm những đặc điểm có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Vì vậy, khi họ tính toán các tác động của giao phối hợp tác, các nhà nghiên cứu kết luận rằng di truyền tuổi thọ là khoảng 7 phần trăm, và có thể thấp hơn.

"Chúng ta có thể tìm hiểu nhiều điều về sinh học lão hóa từ di truyền của con người, nhưng nếu khả năng di truyền của tuổi thọ thấp, nó làm chúng tôi mong đợi về những thứ chúng ta có thể học và dễ dàng như thế nào".

"Nó giúp bối cảnh hóa các câu hỏi mà các nhà khoa học nghiên cứu lão hóa có thể có yêu cầu hiệu quả". ông nói thêm.