Vắc xin Covid-19: biến chứng hội chứng Guillain-Barre sau tiêm chủng

2021-08-12 11:14 AM

Tại Hoa Kỳ, đã có 100 báo cáo sơ bộ về hội chứng Guillain-Barre trong số những người nhận Ad26.COV2.S sau khoảng 12,5 triệu liều, một tỷ lệ gần gấp năm lần tỷ lệ nền.

Mối liên quan tiềm tàng giữa vắc-xin vectơ adenovirus (vắc-xin Ad26.COV2.S [Janssen / Johnson & Johnson COVID-19] và ChAdOx1 nCoV-19 / AZD1222 [vắc-xin AstraZeneca COVID-19]) và hội chứng Guillain-Barre (GBS) đang được điều tra. Một tín hiệu tương tự đã không được quan sát thấy với vắc-xin mRNA COVID-19. FDA Hoa Kỳ và CDC và các cơ quan quản lý Châu Âu khẳng định rằng lợi ích của các loại vắc xin này lớn hơn rủi ro của chúng. Các trường hợp hội chứng Guillain-Barre, bao gồm cả các trường hợp tái phát, cũng đã được báo cáo trong bối cảnh nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi chờ dữ liệu bổ sung, đối với những cá nhân có tiền sử hội chứng Guillain-Barre được ghi nhận, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vắc xin COVID-19 khác với vắc xin vectơ adenovirus; nếu chỉ có vắc-xin vectơ adenovirus, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sử dụng vắc-xin đó dựa trên nguy cơ mắc bệnh COVID-19 và GBS nghiêm trọng của người đó. Cách tiếp cận chung để tiêm chủng ở những người có tiền sử GBS được thảo luận ở những nơi khác.

Tại Hoa Kỳ, đã có 100 báo cáo sơ bộ về hội chứng Guillain-Barre trong số những người nhận Ad26.COV2.S sau khoảng 12,5 triệu liều, một tỷ lệ gần gấp năm lần tỷ lệ nền. Tuổi trung bình là 54 tuổi (từ 24 đến 76), thời gian khởi phát trung bình là 14 ngày sau khi tiêm chủng, 10 bệnh nhân phải thở máy và 1 bệnh nhân tử vong. Một phần tư số bệnh nhân cho biết bị yếu mặt hai bên.

Ở Châu Âu, tổng số 227 trường hợp hội chứng Guillain-Barre ở người nhận ChAdOx1 nCoV-19 / AZD1222 đã được báo cáo cho các cơ quan quản lý tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2021, tại thời điểm đó khoảng 51 triệu liều đã được sử dụng. Các báo cáo rải rác khác cũng đã mô tả hội chứng Guillain-Barre, bao gồm hội chứng Guillain-Barre biến thể với biểu hiện yếu mặt hai bên, sau khi tiêm chủng ChAdOx1 nCoV-19 / AZD1222.