Vắc xin Covid-19: biến chứng hội chứng Guillain-Barre sau tiêm chủng

2021-08-12 11:14 AM

Tại Hoa Kỳ, đã có 100 báo cáo sơ bộ về hội chứng Guillain-Barre trong số những người nhận Ad26.COV2.S sau khoảng 12,5 triệu liều, một tỷ lệ gần gấp năm lần tỷ lệ nền.

Mối liên quan tiềm tàng giữa vắc-xin vectơ adenovirus (vắc-xin Ad26.COV2.S [Janssen / Johnson & Johnson COVID-19] và ChAdOx1 nCoV-19 / AZD1222 [vắc-xin AstraZeneca COVID-19]) và hội chứng Guillain-Barre (GBS) đang được điều tra. Một tín hiệu tương tự đã không được quan sát thấy với vắc-xin mRNA COVID-19. FDA Hoa Kỳ và CDC và các cơ quan quản lý Châu Âu khẳng định rằng lợi ích của các loại vắc xin này lớn hơn rủi ro của chúng. Các trường hợp hội chứng Guillain-Barre, bao gồm cả các trường hợp tái phát, cũng đã được báo cáo trong bối cảnh nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi chờ dữ liệu bổ sung, đối với những cá nhân có tiền sử hội chứng Guillain-Barre được ghi nhận, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vắc xin COVID-19 khác với vắc xin vectơ adenovirus; nếu chỉ có vắc-xin vectơ adenovirus, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sử dụng vắc-xin đó dựa trên nguy cơ mắc bệnh COVID-19 và GBS nghiêm trọng của người đó. Cách tiếp cận chung để tiêm chủng ở những người có tiền sử GBS được thảo luận ở những nơi khác.

Tại Hoa Kỳ, đã có 100 báo cáo sơ bộ về hội chứng Guillain-Barre trong số những người nhận Ad26.COV2.S sau khoảng 12,5 triệu liều, một tỷ lệ gần gấp năm lần tỷ lệ nền. Tuổi trung bình là 54 tuổi (từ 24 đến 76), thời gian khởi phát trung bình là 14 ngày sau khi tiêm chủng, 10 bệnh nhân phải thở máy và 1 bệnh nhân tử vong. Một phần tư số bệnh nhân cho biết bị yếu mặt hai bên.

Ở Châu Âu, tổng số 227 trường hợp hội chứng Guillain-Barre ở người nhận ChAdOx1 nCoV-19 / AZD1222 đã được báo cáo cho các cơ quan quản lý tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2021, tại thời điểm đó khoảng 51 triệu liều đã được sử dụng. Các báo cáo rải rác khác cũng đã mô tả hội chứng Guillain-Barre, bao gồm hội chứng Guillain-Barre biến thể với biểu hiện yếu mặt hai bên, sau khi tiêm chủng ChAdOx1 nCoV-19 / AZD1222.

Bài mới nhất

Hỏi về những triệu chứng bệnh của da trên lâm sàng

Hiểu cấu trúc và sinh lý học của da khi khám lâm sàng

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi