Vắc xin Covid-19 CoronaVac (Sinovac): tính sinh miễn dịch hiệu quả và an toàn

2021-08-12 10:48 AM

Theo kết quả tạm thời của một thử nghiệm giai đoạn III với 10.000 người tham gia ở Thổ Nhĩ Kỳ mà không có bằng chứng về việc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, hiệu quả của vắc-xin bắt đầu từ 14 ngày sau khi tiêm chủng đầy đủ là 83,5%.

Loại vắc xin COVID-19 bất hoạt này được phát triển ở Trung Quốc; nó có chất bổ trợ nhôm hydroxit. Vắc xin được tiêm bắp làm hai liều cách nhau 28 ngày. Trong các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với giả dược ở pha I / II, vắc-xin này tỏ ra an toàn và có khả năng sinh miễn dịch ở những người khỏe mạnh từ 18 đến 59 tuổi cũng như những người 60 tuổi trở lên. Hoạt động trung hòa chống lại biến thể B.1.351 (Beta) bị giảm. Theo kết quả tạm thời của một thử nghiệm giai đoạn III với 10.000 người tham gia ở Thổ Nhĩ Kỳ mà không có bằng chứng về việc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, hiệu quả của vắc-xin bắt đầu từ 14 ngày sau khi tiêm chủng đầy đủ là 83,5% (KTC 95% 65,4–92,1); tuy nhiên, tỷ lệ hiệu quả thấp hơn đã được báo cáo trong các thông cáo báo chí về các thử nghiệm ở các quốc gia khác nhau. Trong một nghiên cứu quan sát bao gồm hơn 10 triệu người ở Chile, ước tính hiệu quả của vắc-xin là 70% để ngăn ngừa COVID-19 và 86 đến 88% để ngăn nhập viện hoặc tử vong. Loại vắc xin này có sẵn ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, bao gồm Brazil, Chile, Indonesia, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ.