Covid-19: những bệnh nhân đặc biệt

2021-02-23 08:48 PM

Các nghiên cứu thuần tập nhỏ cũng gợi ý rằng kết quả ở bệnh nhân nhiễm HIV phần lớn tương tự như kết quả thấy ở dân số chung, mặc dù nhiễm HIV có liên quan đến COVID-19 nghiêm trọng hơn trong một số nghiên cứu quan sát lớn.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Cách tiếp cận chung để phòng ngừa, đánh giá, chẩn đoán và điều trị phụ nữ có thai nghi ngờ mắc COVID-19 phần lớn tương tự như ở những người không mang thai.

Trẻ em

Nhiễm trùng có triệu chứng ở trẻ em dường như tương đối không phổ biến; khi nó xảy ra, nó thường nhẹ, mặc dù những trường hợp nặng đã được báo cáo.

Người nhiễm HIV

Tác động của việc nhiễm HIV đối với lịch sử tự nhiên của COVID-19 là không chắc chắn. Các đặc điểm lâm sàng xuất hiện giống như trong dân số chung. Các nghiên cứu thuần tập nhỏ cũng gợi ý rằng kết quả ở bệnh nhân nhiễm HIV phần lớn tương tự như kết quả thấy ở dân số chung, mặc dù nhiễm HIV có liên quan đến COVID-19 nghiêm trọng hơn trong một số nghiên cứu quan sát lớn. Ví dụ, trong một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm từ Tây Ban Nha, tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo tuổi và giới tính của bệnh nhân HIV và COVID-19 là 3,7 trên 10.000 người so với 2,1 trên 10.000 của dân số Tây Ban Nha nói chung. Tuy nhiên, nhiều tình trạng bệnh đi kèm liên quan đến COVID-19 nặng (ví dụ, bệnh tim mạch) xảy ra thường xuyên ở những người nhiễm HIV, và không rõ liệu những điều này hoặc các đặc điểm gây nhiễu tiềm ẩn khác, chứ không phải bản thân nhiễm HIV, có góp phần rủi ro. Số lượng tế bào CD4 thấp có thể liên quan đến bệnh tật nguy kịch và tử vong ở bệnh nhân HIV và COVID-19.