Bệnh thận mãn tính: các giai đoạn của bệnh

2019-04-23 02:40 PM
Khi bác sĩ biết giai đoạn nào của bệnh thận, có thể cung cấp sự chăm sóc tốt nhất, vì mỗi giai đoạn yêu cầu các xét nghiệm và phương pháp điều trị khác nhau

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Về bệnh thận mãn tính (CKD)

Với bệnh thận mãn tính, thận thường không suy cùng một lúc. Thay vào đó, bệnh thận thường tiến triển chậm trong một khoảng thời gian nhiều năm. Đây là tin tốt vì nếu bệnh thận mãn tính được phát hiện sớm, thuốc và thay đổi lối sống có thể giúp làm chậm tiến trình của nó và giữ cho cảm thấy tốt nhất trong thời gian lâu nhất có thể.

Năm giai đoạn của bệnh thận mãn tính

Để giúp cải thiện chất lượng chăm sóc cho những người mắc bệnh thận, một hướng dẫn để giúp các bác sĩ xác định từng cấp độ của bệnh thận. Chia bệnh thận mãn tính thành năm giai đoạn. Khi bác sĩ biết giai đoạn nào của bệnh thận, có thể cung cấp sự chăm sóc tốt nhất, vì mỗi giai đoạn yêu cầu các xét nghiệm và phương pháp điều trị khác nhau.

Tốc độ lọc cầu thận (GFR)

Mức lọc cầu thận (GFR) là thước đo tốt nhất của chức năng thận. Mức lọc cầu thận là con số được sử dụng để tìm ra giai đoạn bệnh thận của một người. Một công thức toán học sử dụng tuổi, chủng tộc, giới tính và creatinine huyết thanh được sử dụng để tính mức lọc cầu thận. Bác sĩ sẽ yêu cầu xét nghiệm máu để đo mức độ creatinine huyết thanh. Creatinine là một sản phẩm thải ra từ hoạt động cơ bắp. Khi thận hoạt động tốt, chúng sẽ loại bỏ creatinine khỏi máu. Khi chức năng thận chậm lại, nồng độ creatinine trong máu tăng lên.

Công thức Cockcroft – Gaul

Độ thanh lọc Creatinine = [140 – tuổi] x Cân nặng (kg)]/[0.814 x Creatinine máu (µmol/l)]

Số tính được sẽ giảm

15% nếu là nữ.

20% nếu liệt hai chi dưới.

40% nếu liệt tứ chi.

Dưới đây là năm giai đoạn của bệnh thận mãn tính và mức lọc cầu thận cho từng giai đoạn

Giai đoạn 1: GFR bình thường hoặc cao (GFR> 90 mL / phút).

Giai đoạn 2: suy thận nhẹ (GFR = 60-89 mL / phút).

Giai đoạn 3A: suy thận vừa phải (GFR = 45-59 mL / phút).

Giai đoạn 3B: suy thận vừa phải (GFR = 30-44 mL / phút).

Giai đoạn 4: suy thận nặng (GFR = 15-29 mL / phút).

Giai đoạn 5: suy thận rất nặng (giai đoạn cuối) (GFR <15 mL / phút).

Khi biết mức lọc cầu thận, có thể xác định giai đoạn bệnh thận.