Tiểu đường loại 2: cách tính liều insulin

11/13/2018 10:03:02 AM
Khoảng một nửa nhu cầu insulin của cơ thể là nhu cầu cơ bản. Insulin cơ bản kiểm soát lượng đường trong máu qua đêm và giữa các bữa ăn

Đôi khi, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cần phải bắt đầu điều trị bằng insulin. Liệu pháp đó là duy nhất cho cá nhân tùy thuộc vào lượng insulin mà cơ thể họ tiếp tục sản xuất cũng như chế độ ăn uống của họ, các loại thuốc khác mà họ đang sử dụng và mức độ nhạy cảm của tế bào đối với insulin.

Khoảng một nửa nhu cầu insulin của cơ thể là nhu cầu cơ bản. Insulin cơ bản kiểm soát lượng đường trong máu qua đêm và giữa các bữa ăn. Nửa còn lại, bolus insulin, kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn hoặc để điều chỉnh lượng đường trong máu cao. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể chỉ cần căn bản, chỉ bolus, hoặc cả hai.

Trung tâm Y tế Đại học California San Francisco cung cấp những lời khuyên về cách tính liều insulin cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2:

Một số điểm nổi bật:

Liều Bolus Insulin

Nói chung, một đơn vị insulin tác dụng nhanh sẽ thải 12-15 gam carbohydrate. Phạm vi này có thể thay đổi từ 4-30 gam hoặc nhiều carbohydrate hơn tùy thuộc vào độ nhạy cảm của một cá nhân đối với insulin. Độ nhạy insulin có thể thay đổi theo thời gian trong ngày, từ người này sang người khác, và bị ảnh hưởng bởi hoạt động thể chất và căng thẳng.

Liều lượng Bolus Insulin - Điều chỉnh lượng đường trong máu cao. Nói chung để điều chỉnh lượng đường trong máu cao, cần một đơn vị insulin để giảm lượng đường trong máu xuống 50 mg/dl. Sự sụt giảm lượng đường trong máu có thể dao động từ 15-100 mg/dl trở lên, tùy thuộc vào độ nhạy cảm insulin cá nhân.

Liều lượng insulin cơ bản

Ghi nhớ, điều này có thể là quá nhiều insulin nếu mới được chẩn đoán hoặc vẫn tự sản xuất nhiều insulin. Và nó có thể là quá ít nếu rất kháng với insulin. Nói chuyện với nhà cung cấp sức khỏa về liều insulin tốt nhất vì đây là một công thức chung và có thể không đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Đầu tiên, sẽ cần tính toán tổng nhu cầu insulin hàng ngày của cơ thể. Khoảng một nửa là insulin sẽ đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Việc tính toán chung cho nhu cầu insulin hàng ngày của cơ thể là: Tổng nhu cầu insulin hàng ngày (TDI) (theo đơn vị insulin) = Trọng lượng tính theo Pounds ÷ 4

Liều insulin cơ bản/nền = 50% TDI.