Vắc xin Covid-19 CanSino Biologics: tính sinh miễn dịch hiệu quả và an toàn

2021-08-12 10:43 AM

Dữ liệu từ các thử nghiệm hiệu quả chưa được công bố; một thông cáo báo chí cho biết tỷ lệ hiệu quả là 75 phần trăm, nhưng các chi tiết thử nghiệm cần thiết cho việc đánh giá quan trọng các kết quả này vẫn chưa được công khai.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Loại vắc xin này dựa trên vectơ adenovirus 5 không có khả năng sao chép biểu hiện protein đột biến. Nó được dùng như một liều tiêm bắp duy nhất. Trong các thử nghiệm lâm sàng ban đầu, nó có khả năng sinh miễn dịch ở người lớn khỏe mạnh sau 28 ngày chỉ với các phản ứng toàn thân và cục bộ từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, cả khả năng miễn dịch từ trước đối với adenovirus 5 trở lên đều có liên quan đến hiệu giá kháng thể trung hòa và gắn kết thấp hơn sau khi tiêm chủng; điều này có thể hạn chế tiện ích của nó ở những địa điểm mà miễn dịch đã có từ trước là phổ biến.

Các nghiên cứu trước về các ứng viên vắc xin HIV vector adenovirus 5 đã xác định được nguy cơ nhiễm HIV tăng lên ở những nam giới nhận vắc xin chưa cắt bao quy đầu và có huyết thanh dương tính với adenovirus 5 tại thời điểm ban đầu. Không chắc liệu những quan sát này có liên quan đến vắc xin adenovirus 5 COVID-19 hay không.

Dữ liệu từ các thử nghiệm hiệu quả chưa được công bố; một thông cáo báo chí cho biết tỷ lệ hiệu quả là 75 phần trăm, nhưng các chi tiết thử nghiệm cần thiết cho việc đánh giá quan trọng các kết quả này vẫn chưa được công khai. Loại vắc xin này có sẵn ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, bao gồm Mexico và Pakistan.