Kháng thể sau khi tiêm vắc xin COVID-19: những điều cần biết

2021-09-05 10:51 PM

Vẫn còn nhiều điều mà các nhân viên y tế không biết về cách vắc-xin hoạt động ở bệnh nhân, cách giải thích kết quả xét nghiệm kháng thể sau khi bạn tiêm vắc-xin COVID-19 và những bước có thể được thực hiện nếu không đạt bảo vệ đủ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nếu kết quả xét nghiệm kháng thể chỉ ra rằng đã có kháng thể sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, điều đó không có nghĩa là có thể cho rằng được bảo vệ hoàn toàn. Tiến sĩ Curtis nói: “Nếu áp dụng các biện pháp y tế ít phòng ngừa hơn thì đó là một rủi ro”.

Mặt khác, có thể lo lắng nếu xét nghiệm kháng thể không cho thấy mức độ kháng thể cao - nhưng nó có thể không tiết lộ bức tranh đầy đủ.

Nhiều người bối rối không biết nên lấy loại xét nghiệm kháng thể nào, cộng với việc xét nghiệm kháng thể chỉ đo lường một thành phần cụ thể của hệ thống miễn dịch khi nhiều bộ phận đóng vai trò chống lại COVID-19, bác sĩ bệnh truyền nhiễm Amesh A. Adalja, MD cho biết.

Tiến sĩ Adalja nói: “Chúng tôi không muốn mọi người quá hoảng sợ vì nghĩ rằng họ không được bảo vệ vì xét nghiệm kháng thể không diễn ra theo cách họ muốn”.

Dưới đây là mọi thứ cần biết về những gì các xét nghiệm kháng thể có thể - và không thể - tiết lộ sau khi nhận vắc xin COVID-19 và lý do tại sao tốt nhất là nên dừng lại cho đến khi biết thêm về xét nghiệm kháng thể.

Các loại xét nghiệm kháng thể

Khi coronavirus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể, các tế bào được gọi là tế bào lympho B sẽ tạo ra kháng thể để bảo vệ. Các kháng thể này bám xung quanh để bảo vệ chống lại coronavirus SARS-CoV-2 trong trường hợp nó quay trở lại.

Vắc-xin dạy cơ thể bắt chước phản ứng này mà không thực sự bị bệnh. Đây là lý do tại sao phát triển các kháng thể sau khi bị nhiễm virus tự nhiên và sau khi chủng ngừa.

Tuy nhiên, không phải tất cả các kháng thể đều giống nhau và không phải tất cả các xét nghiệm đều tìm ra các loại kháng thể giống nhau. Loại và chất lượng của xét nghiệm có thể ảnh hưởng đến kết quả nhận được.

Các xét nghiệm kháng thể liên kết

Các xét nghiệm kháng thể thông thường này sử dụng các protein tinh khiết của SARS-CoV-2 (không phải là vi rút sống) để phát hiện sự hiện diện của các kháng thể liên kết gắn với vi rút.

Hầu hết các xét nghiệm này đều phát hiện kháng thể đối với một trong hai loại protein từ coronavirus:

Protein Nucleocapsid (N).

Protein Spike (S).

Nếu bị nhiễm SARS-CoV-2, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để đáp ứng với nhiều protein của virus, bao gồm nucleocapsid và protein đột biến.

Mặt khác, các loại vắc-xin hiện được phép sử dụng ở Hoa Kỳ chỉ kích hoạt kháng thể chống lại protein đột biến, do đó, xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vắc-xin sẽ chỉ phát hiện kháng thể đối với protein đột biến đó, không phải đối với protein nucleocapsid.

Tiến sĩ Adalja nói: “Muốn chắc chắn rằng đang được xét nghiệm các kháng thể đối với protein đột biến, bởi vì đó là những gì mong đợi nhận được sau khi tiêm vắc xin”. “Nếu bị nhiễm COVID-19, một trong hai xét nghiệm sẽ cho kết quả dương tính vì đã bị nhiễm toàn bộ vi rút”.

Một số xét nghiệm tìm kiếm kháng thể đối với cả protein đột biến và protein nucleocapsid để phân biệt giữa tiêm chủng và nhiễm trùng.

Một số xét nghiệm tìm kiếm các kháng thể cụ thể đối với các protein này, tùy thuộc vào khoảng thời gian kể từ khi bị nhiễm bệnh hoặc được tiêm chủng. Ví dụ, có thể đã nghe nói về xét nghiệm kháng thể IgG và xét nghiệm kháng thể IgM đối với COVID-19.

Kháng thể IgG (immunoglobulin G) được tìm thấy trong tất cả các chất dịch cơ thể và là loại phổ biến nhất, chiếm 75 đến 80% kháng thể trong cơ thể, theo Michigan Medicine. Chúng rất quan trọng trong việc chống lại nhiễm trùng do vi rút.

Kháng thể IgM (immunoglobulin M) được tìm thấy trong máu và dịch bạch huyết và là loại kháng thể đầu tiên được tạo ra để phản ứng với nhiễm trùng. Chúng thúc đẩy các tế bào khác của hệ thống miễn dịch loại bỏ các chất lạ. Kháng thể IgM chiếm khoảng 5 đến 10 phần trăm tất cả các kháng thể trong cơ thể.

“IgG có xu hướng tồn tại lâu hơn và thường là các kháng thể được thử nghiệm trong môi trường lâm sàng và nghiên cứu để xem xét khả năng bảo vệ hoặc miễn dịch lâu dài”, Sydney Ramirez, MD, PhD, một bác sĩ và nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Đại học California San Diego và Viện Miễn dịch học La Jolla. “IgM thường được thấy sớm hơn khi bị nhiễm trùng hoặc sớm sau khi tiêm chủng”.

Kiểm tra kháng thể trung hòa

Mặc dù các kháng thể liên kết gắn vào vi trùng, nhưng chúng không nhất thiết phải đảm bảo làm như vậy theo cách ngăn nó lây nhiễm tế bào, theo FDA. Mặt khác, các kháng thể trung hòa liên kết với vi rút và vô hiệu hóa vi rút để ngăn vi rút lây nhiễm vào tế bào.

Bằng cách đó, các xét nghiệm kháng thể trung hòa xác định khả năng thực sự ngăn ngừa nhiễm trùng của các kháng thể. Chúng cũng định lượng ở chỗ chúng cho biết có bao nhiêu kháng thể trung hòa.

Các xét nghiệm này thường được thực hiện với các mẫu máu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, mặc dù chúng cũng có thể được thực hiện trong các cơ sở y tế. Mặc dù có nhiều loại xét nghiệm kháng thể khác nhau, các nhà nghiên cứu truyền thống vẫn tiêm vào mẫu máu các phần tử vi rút (có thể được tạo ra từ các xương sống của vi rút khác nhưng với protein tăng đột biến SARS-CoV-2 biểu hiện trên bề mặt của chúng). Sau đó, các nhà nghiên cứu có thể xác định mức độ hiệu quả của các kháng thể ngăn chặn virus lây nhiễm vào các tế bào.

Nhiều nghiên cứu (bao gồm cả các thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin COVID-19), đã sử dụng các thử nghiệm này để xem xét cụ thể các kháng thể trung hòa, vì các kháng thể này có thể ngăn chặn (vô hiệu hóa) các phần tử vi rút - ngăn chúng liên kết và lây nhiễm các tế bào.

Tiến sĩ Ramirez cho biết: “Những kháng thể trung hòa này thường được quan tâm nhiều hơn khi nghiên cứu các phản ứng miễn dịch do vắc xin gây ra và xác định khả năng bảo vệ do vắc xin gây ra.

Cách đo mức độ trung hòa cũng khác nhau và một số xét nghiệm nhạy hơn nhiều so với những xét nghiệm khác. Do đó, việc so sánh các xét nghiệm kháng thể trung hòa giữa các nghiên cứu và phòng thí nghiệm có thể là một thách thức.

Kháng thể trung hòa thường là xét nghiệm kháng thể IgG nhưng cũng có thể là xét nghiệm kháng thể IgA (immunoglobulin A). Khoảng 10 đến 15 phần trăm kháng thể của là kháng thể IgA, nhưng một số người không tạo ra chúng. Kháng thể IgA được tìm thấy trong các bộ phận cơ thể như mũi, đường thở và đường tiêu hóa, theo Michigan Medicine.

Tiến sĩ Ramirez cho biết: “Hầu hết các xét nghiệm lâm sàng không tìm thấy IgA, nhưng IgA có thể vô hiệu hóa. “IgA có liên quan nhiều hơn đến khả năng miễn dịch niêm mạc, có thể quan trọng đối với khả năng miễn dịch hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng ở phổi hoặc các bộ phận khác của đường thở trong trường hợp SARS-CoV-2 và các vi rút đường hô hấp khác”.

Các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu tác dụng của kháng thể vô hiệu hóa SARS-CoV-2 ở người. Điều đó có nghĩa là bác sĩ sẽ không thể biết kết quả có ý nghĩa gì về nguy cơ COVID-19, vì vẫn chưa biết mức độ kháng thể trung hòa cần thiết để ngăn ngừa nhiễm trùng trong cơ thể.

Kiểm tra định tính so với định lượng

Một số xét nghiệm kháng thể lâm sàng là định tính, có nghĩa là chúng sẽ chỉ cho kết quả "dương tính" hoặc "âm tính" đối với kháng thể chứ không phải là mức thực tế. Những loại khác là định lượng, có nghĩa là chúng cung cấp mức kháng thể thực tế, hoặc hiệu giá.

Vì chúng tôi chưa biết mức độ kháng thể nào có tương quan với khả năng bảo vệ COVID-19, cả xét nghiệm định tính “dương tính” hoặc định lượng “cao” đều không thể cho biết chắc chắn liệu có được bảo vệ đầy đủ hay không.

Nếu có kết quả kháng thể “âm tính”, cần phải nói chuyện với bác sĩ để xác định các bước tiếp theo trên cơ sở cá nhân.

“Sẽ yêu cầu một bác sĩ hiểu đủ về xét nghiệm kháng thể và cũng biết lịch sử y tế cá nhân của cá nhân, bao gồm cả thuốc và thời gian tiêm chủng và lịch sử, để họ có thể thảo luận đầy đủ với người đó và đưa ra quyết định quản lý cá nhân”, Tiến sĩ Ramirez nói.

Điều đó nói rằng, chúng ta sẽ thảo luận về những xét nghiệm kháng thể có thể và không thể cho biết về khả năng miễn dịch trong thời gian ngắn.

Chất lượng của các xét nghiệm thay đổi

Không phải tất cả các xét nghiệm kháng thể đều như nhau và rất khó để biết đang nhận xét nghiệm kháng thể nào. Nếu muốn làm xét nghiệm kháng thể, hãy hỏi bác sĩ để được khuyến nghị.

Tiến sĩ Adalja cho biết: “Hầu hết các phòng xét nghiệm của bệnh viện [hoặc các công ty] sẽ sử dụng xét nghiệm kháng thể đã được xác thực cao, nhưng một số xét nghiệm khác có thể nhận được sẽ không có cùng mức chất lượng”.

Nên đợi ít nhất hai tuần sau khi tiêm vắc-xin một liều hoặc hai tuần sau mũi tiêm cuối cùng của vắc-xin hai liều để làm xét nghiệm kháng thể để cơ thể có cơ hội tạo ra các kháng thể có thể phát hiện được. Đi xét nghiệm trước khi cơ thể hình thành phản ứng miễn dịch có thể dẫn đến kết quả xét nghiệm không có hoặc ít kháng thể.

Không thể rút ra kết luận từ kết quả kháng thể

Trước hết, hiện không có hướng dẫn nào để dịch các kết quả của xét nghiệm kháng thể để biết ý nghĩa của việc bảo vệ khỏi COVID-19.

Tiến sĩ Ramirez cho biết: “Tại thời điểm này, chúng tôi không biết mức độ hoặc sự hiện diện của kháng thể tương quan với khả năng miễn dịch đủ tốt như thế nào. Đối với một số vắc-xin đã được sử dụng trong một thời gian dài, chúng tôi có ý tưởng tốt hơn về mức độ kháng thể nào tương quan với khả năng bảo vệ”.

Ví dụ, nhân viên y tế và nhân viên phòng xét nghiệm xử lý mẫu máu thường được kiểm tra nồng độ kháng thể viêm gan B của họ để cho thấy rằng họ miễn dịch với bệnh viêm gan B. Đối với bệnh viêm gan B, các chuyên gia biết mức độ kháng thể cụ thể đối với vi rút được coi là có khả năng bảo vệ. Nếu mọi người không có mức đủ cao, họ có thể nhận được vắc xin tăng cường cho bệnh viêm gan B - hoặc thậm chí toàn bộ loạt vắc xin.

Cũng có sự khác biệt giữa không có kháng thể và có một số kháng thể.

Tiến sĩ Ramirez nói: “Có thể nhận vắc xin và không phát triển kháng thể. Đây có thể là sự thất bại của hệ thống miễn dịch của cá nhân trong việc đáp ứng với vắc xin và tạo ra các phản ứng kháng thể".

Trong một số trường hợp, một cá nhân có thể có vấn đề về hệ thống miễn dịch cụ thể không cho phép họ đáp ứng với vắc-xin. Đó có thể là do vấn đề với tế bào B của chúng hoặc với tế bào T trợ giúp, giúp tế bào B tạo ra kháng thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiếm khi không có kháng thể sau khi tiêm vắc-xin.

Tiến sĩ Curtis nói: “Đó có lẽ sẽ là một số ít bệnh nhân, thậm chí cả những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch. “Chúng tôi không biết, bởi vì không có các nghiên cứu dựa trên dân số về các quần thể bệnh, nhưng đó có thể sẽ là một điều không phổ biến”.

Điều gì sẽ phổ biến hơn là không nhận được kháng thể trong xét nghiệm: Mức kháng thể sẽ là một con số nhất định, cho dù thấp hay cao, nhưng sẽ không biết liệu đó có phải là mức có nghĩa thực sự được bảo vệ hay không. “Không ai biết điều đó đối với những người khỏe mạnh, và không ai biết điều đó đối với những người bị suy giảm miễn dịch”. Tiến sĩ Curtis nói thêm.

Chưa có đủ dữ liệu về quần thể bị suy giảm miễn dịch để xác định cách họ có thể phản ứng với vắc xin, nhưng các chuyên gia vẫn tin rằng sẽ nhận được một số khả năng miễn dịch - tốt hơn là không có - nếu bị suy giảm miễn dịch.

Ngay cả khi đang dùng một loại thuốc ảnh hưởng đến chức năng hệ thống miễn dịch - như methotrexate, rituximab hoặc mycophenolate - và xét nghiệm kháng thể cho thấy mức độ kháng thể thấp, vẫn chưa thể biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.

Tiến sĩ Ramirez cho biết: “Do những khó khăn trong việc giải thích các xét nghiệm kháng thể và chúng tôi chưa biết liệu mức độ kháng thể cụ thể sau tiêm chủng có thể dự đoán khả năng bảo vệ hay không, nên rất khó để đưa ra kết luận chính xác.

Trong tương lai, các bác sĩ có thể đề nghị tiêm nhắc lại bổ sung cho những người không có phản ứng kháng thể mạnh mẽ - nhưng do nguồn cung vắc xin hạn chế, điều đó không thể thực hiện được ngay bây giờ.

Tiến sĩ Ramirez cho biết: “Hiện tại không có hướng dẫn rõ ràng cho các bác sĩ về việc tiêm liều vắc xin bổ sung cho ai hoặc khi nào thì tiêm. Cũng không có nhiều hướng dẫn về cách ưu tiên các liều vắc xin bổ sung cho loại trường hợp này, trong khi Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới vẫn đang trong quá trình tiêm vắc xin liều thứ nhất và thứ hai cho những người chưa được tiêm”.

Hãy nhớ rằng cũng có thể có một số kháng thể, nhưng quá ít để xét nghiệm phát hiện trong - đó có thể là vấn đề với xét nghiệm hoặc vấn đề sinh học.

“Trong trường hợp ai đó tạo ra mức kháng thể quá thấp để phát hiện, có thể mức kháng thể sẽ tăng lên mức có thể phát hiện được theo thời gian - giả sử, nếu xét nghiệm được thực hiện quá sớm - hoặc mức kháng thể sẽ tăng lên Tiến sĩ Ramirez nói.

Bảo vệ chống lại COVID-19 không chỉ là kháng thể

Điều quan trọng là vắc-xin COVID-19 có thể mang lại sự bảo vệ vượt xa các kháng thể.

Tiến sĩ Adalja nói: “Không chỉ có một nhánh của hệ thống miễn dịch. Ngoài các kháng thể được tạo ra sau khi tiêm chủng, con người cũng tạo ra miễn dịch tế bào T, điều này có thể quan trọng không kém, nhưng khó đo lường hơn và không được phản ánh trong xét nghiệm kháng thể.”

Người ta cho rằng tiêm phòng cũng gây ra phản ứng tế bào T trong cơ thể. Các tế bào T của hệ thống miễn dịch có thể không thể ngăn ngừa nhiễm trùng SARS-CoV-2 trừ khi có mức độ vi rút thấp, nhưng chúng có thể rất quan trọng để loại bỏ vi rút SARS-CoV-2 khỏi cơ thể sau khi nhiễm trùng.

Tiến sĩ Ramirez cho biết: “Chúng tôi đã thấy rằng những người nhập viện với COVID-19 có ít bệnh nặng hơn và kết quả lâm sàng tốt hơn nếu họ có tế bào T có thể nhận ra virus SARS-CoV-2. “Tế bào T sẽ giúp hạn chế mức độ nghiêm trọng và thời gian nhiễm trùng nếu nó xảy ra. Tế bào T cũng giúp cải thiện các phản ứng kháng thể được tạo ra đối với vi rút SARS-CoV-2".

Điểm mấu chốt

Hiện có quá nhiều điều chưa biết để làm xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 và mong đợi bất kỳ kết quả hữu hình nào, ngay cả hoặc đặc biệt nếu bị suy giảm miễn dịch.

Tiến sĩ Adalja nói: “Chúng tôi thực sự mới chỉ trong giai đoạn sơ khai để hiểu được vắc xin này hoạt động tốt như thế nào trong cộng đồng bị ức chế miễn dịch, nhưng đó sẽ là một lĩnh vực mà nhiều người sẽ tạo ra dữ liệu từ đó”.

Điều tốt nhất có thể làm ngay bây giờ: Tiêm vắc-xin COVID-19 và tiếp tục tuân theo các biện pháp giảm thiểu tiêu chuẩn để tránh tiếp xúc với vi rút.

Và nếu đã làm xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vắc xin COVID-19 và lo lắng về kết quả, hãy nhớ rằng nó có thể không hiển thị toàn bộ câu chuyện.

“Sẽ không hoảng sợ - chỉ cần nhận ra rằng xét nghiệm kháng thể không phải là cách duy nhất để đo lường phản ứng của hệ thống miễn dịch và sẽ có thêm thông tin về cách những người bị ức chế miễn dịch với vắc-xin này về mức độ bảo vệ mà họ nhận được, Tiến sĩ Adalja nói.

Dữ liệu đó có thể giúp cung cấp thông tin hướng dẫn cho thuốc tăng cường dựa trên tình trạng ức chế miễn dịch hoặc giúp xác định một số loại vắc xin có thể tốt hơn cho người bị ức chế miễn dịch trong tương lai.