Covid 19: bây giờ là một đại dịch

2020-03-15 11:21 AM
Đây là đại dịch đầu tiên được biết là do sự xuất hiện của một loại coronavirus mới, trong thế kỷ vừa qua, đã có bốn đại dịch gây ra bởi sự xuất hiện của các loại vi rút cúm mới

Một đại dịch là một dịch bệnh toàn cầu. Đại dịch xảy ra khi một loại virus mới xuất hiện lây nhiễm cho người và có thể lây lan giữa mọi người một cách dễ dàng. Do có rất ít hoặc không có khả năng miễn dịch trước virus - chống lại virus mới, nên nó lây lan trên toàn thế giới.

Virus COVID-19 đang lây nhiễm cho người và lây lan dễ dàng từ người sang người. Các trường hợp đã được phát hiện ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới và sự lây lan của cộng đồng đang được phát hiện ở một số quốc gia đang phát triển. Vào ngày 11 tháng 3, ổ dịch COVID-19 được mô tả là đại dịch bởi WHO.

Đây là đại dịch đầu tiên được biết là do sự xuất hiện của một loại coronavirus mới. Trong thế kỷ vừa qua, đã có bốn đại dịch gây ra bởi sự xuất hiện của các loại vi-rút cúm mới. Do đó, hầu hết các nghiên cứu và hướng dẫn về đại dịch đều đặc trưng cho bệnh cúm, nhưng các cơ sở tương tự có thể được áp dụng cho đại dịch COVID-19 hiện tại. Đại dịch bắt đầu với một giai đoạn điều tra, tiếp theo là các giai đoạn công nhận, bắt đầu và tăng tốc. Đỉnh điểm của bệnh tật xảy ra vào cuối giai đoạn tăng tốc, sau đó là giai đoạn giảm tốc, trong đó có sự giảm bệnh. Các quốc gia khác nhau có thể ở các giai đoạn khác nhau của đại dịch tại bất kỳ thời điểm nào và các phần khác nhau của cùng một quốc gia cũng có thể ở các giai đoạn khác nhau của đại dịch.

Có những cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu thêm. Đây là một tình huống phát triển nhanh chóng và thông tin sẽ được cập nhật khi có sẵn.