Dịch truyền tĩnh mạch: Plasma tươi đông lạnh

2019-09-13 12:35 AM
Nguy cơ truyền mầm bệnh bằng huyết tương tươi đông lạnh cũng giống như đối với máu toàn phần

Huyết tương tươi đông lạnh thu được sau khi các yếu tố tế bào đã được loại bỏ khỏi toàn bộ máu bằng cách ly tâm. Plasma được đông lạnh trong vòng sáu giờ sau khi tách. Mặc dù việc sử dụng huyết tương tươi đông lạnh để hồi sức truyền dịch thông thường không được khuyến cáo, nhưng nó có thể được sử dụng như một biện pháp bổ trợ cho truyền máu lớn ở những bệnh nhân bị rối loạn đông máu tiềm ẩn. Năm trăm ml huyết tương tươi đông lạnh mở rộng khoang plasma hiệu quả như dextran hoặc polygeline nhưng ít hơn hetastarch. Nguy cơ truyền mầm bệnh bằng huyết tương tươi đông lạnh cũng giống như đối với máu toàn phần. Tuy nhiên, các quá trình khử hoạt tính hóa học đang được phát triển có thể làm giảm nguy cơ lây truyền virus bằng các sản phẩm plasma.

Bài mới nhất