Theo dõi đường huyết ở bệnh nhân Covid-19: phương pháp tiếp cận thực tế

2021-09-15 12:55 PM

Kết quả đo đường huyết cao không đúng cách dẫn đến sai số tính toán liều insulin gây tử vong có thể xảy ra trong các trường hợp như vậy khi sử dụng máy đo đường huyết dựa trên GDH-PQQ. 

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các yếu tố quan trọng ở bệnh nhân có COVID-19 nhập viện

Các yếu tố trước khi phân tích, chẳng hạn như pH máu, tình trạng thiếu oxy, hạ huyết áp và nồng độ hematocrit cao, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất theo dõi đường huyết mao mạch và cần được xem xét thích đáng trong tình huống hiện tại. Trong khi hầu hết các que thử của máy đo đường huyết đều sử dụng phương pháp glucose oxidase, phương pháp đặc hiệu cho glucose, thì điều đáng nói là phương pháp glucose dehydrogenase-pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) không đặc hiệu cho glucose. Do đó, GDH-PQQ có thể phản ứng với các loại đường khác, chẳng hạn như maltose, galactose và xylose, dẫn đến kết quả đo đường huyết cao sai khi có các phân tử này. Maltose là sản phẩm của quá trình chuyển hóa icodextrin (được sử dụng trong dung dịch thẩm phân phúc mạc) và cũng là thành phần của immunoglobulin tiêm tĩnh mạch, là một liệu pháp thử nghiệm cho bệnh nhân viêm phổi COVID-19 nặng. Kết quả đo đường huyết cao không đúng cách dẫn đến sai số tính toán liều insulin gây tử vong có thể xảy ra trong các trường hợp như vậy khi sử dụng máy đo đường huyết dựa trên GDH-PQQ. Vì lý do này, máy đo đường huyết dựa trên GDH-PQQ không được khuyến cáo sử dụng trong bệnh viện bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Mô hình theo dõi đường huyết

Sự kết hợp giữa các giá trị đường huyết trước ăn và sau ăn nên được theo dõi cùng với các giá trị đường huyết lúc 3 giờ sáng, khi cần thiết. Các giá trị kết hợp xung quanh một bữa ăn có nhiều thông tin hơn để điều chỉnh insulin thực tế, như được thảo luận sau đó trong các phần sau. Vì cần kiểm soát đường huyết tích cực ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng tích cực, tần suất theo dõi phải cao hơn, đặc biệt khi mức đường huyết nằm ngoài phạm vi mục tiêu. Có thể giảm tần suất theo dõi khi mức đường huyết ổn định và trong phạm vi mục tiêu. Chúng tôi đề xuất ba cấp độ giám sát sau đây.

Giám sát cấp độ 1

Theo dõi mức độ 1 bao gồm thực hiện một phép đo theo cặp (trước và 2 giờ sau bữa ăn) mỗi ngày. Bữa ăn mà phép đo được ghép đôi được thực hiện nên được luân phiên hàng ngày (ví dụ bữa sáng vào ngày 1, bữa trưa vào ngày 2, bữa tối vào ngày 3, v.v.). Chiến lược này nên được sử dụng khi> 75% các giá trị nằm trong phạm vi mục tiêu mà không có bất kỳ đợt hạ đường huyết nào.

Bảng. Chiến lược đề xuất để theo dõi cấp độ 1 của đường huyết mao mạch

Ngày

BBF

ABF

BL

AL

BDN

ADN

3 giờ sánga

1 ngày

NS

NS

 

 

 

 

 

Ngày 2

 

 

NS

NS

 

 

 

Ngày 3

 

 

 

 

NS

NS

 

Ngày 4

NS

NS

 

 

 

 

 

Theo dõi đường huyết mao mạch cấp độ 1 nên theo dõi khi giá trị đường huyết > 75% nằm trong khoảng mục tiêu và không có đợt hạ đường huyết.

ABF: Sau bữa sáng, AND: sau bữa tối, AL: sau bữa trưa, BBF: trước bữa sáng, BDN: trước bữa tối, BL: trước bữa trưa

a Đường huyết nên được theo dõi lúc 3 giờ sáng khi mức đường huyết lúc đói liên tục nằm ngoài phạm vi mục tiêu

Giám sát cấp độ 2

Giám sát mức độ 2 bao gồm thực hiện hai phép đo được ghép nối mỗi ngày. Như trong giám sát cấp độ 1, các bữa ăn xung quanh các phép đo được ghép nối được thực hiện phải được luân phiên hàng ngày (ví dụ bữa sáng và bữa trưa vào ngày 1, bữa trưa và bữa tối vào ngày 2, bữa tối và bữa sáng vào ngày 3, v.v.). Trong trường hợp các giá trị xung quanh một bữa ăn cụ thể bị ảnh hưởng chủ yếu (ví dụ bữa trưa), một cặp có thể được cố định cho bữa ăn đó và cặp khác được luân phiên hàng ngày giữa hai bữa ăn khác (ví dụ bữa sáng và bữa tối). Chiến lược này nên được sử dụng khi giá trị đường huyết 50–75% nằm trong khoảng mục tiêu.

Bảng. Chiến lược đề xuất để theo dõi mức độ 2 của đường huyết mao mạch

Ngàya

BBF

ABF

BL

AL

BDN

ADN

3 giờ sángb

1 ngày

NS

NS

NS

NS

 

 

 

Ngày 2

 

 

NS

NS

NS

NS

 

Ngày 3

NS

NS

 

 

NS

NS

 

Ngày 4

NS

NS

NS

NS

 

 

 

Theo dõi đường huyết mao mạch cấp độ 2 được khuyến cáo khi 50–75% giá trị đường huyết nằm trong khoảng mục tiêu.

a Trong trường hợp các giá trị xung quanh một bữa ăn cụ thể bị ảnh hưởng chủ yếu (ví dụ bữa trưa), một cặp có thể được cố định cho bữa ăn đó và cặp khác được luân phiên hàng ngày giữa hai bữa ăn kia (ví dụ bữa sáng và bữa tối)

b Nên theo dõi đường huyết lúc 3 giờ sáng khi đường huyết lúc đói liên tục vượt ra ngoài giới hạn mục tiêu

Giám sát cấp độ 3

Theo dõi mức độ 3 bao gồm thực hiện xét nghiệm đường huyết trước tất cả các bữa ăn (trước bữa sáng, trước bữa trưa và trước bữa tối) và sau tất cả các bữa ăn (2 giờ sau bữa sáng, sau bữa trưa và sau bữa tối) vào mỗi ngày (6 -giám sát điểm). Chiến lược này nên được sử dụng khi <50% giá trị đường huyết nằm trong khoảng mục tiêu. Xét nghiệm đường huyết lúc 3 giờ sáng là bắt buộc trong trường hợp đường huyết lúc đói liên tục tăng cao.

Bảng. Chiến lược đề xuất để theo dõi mức độ 3 của đường huyết mao mạch

Ngày

BBF

ABF

BL

AL

BDN

ADN

3 giờ sánga

1 ngày

NS

NS

NS

NS

NS

NS

 

Ngày 2

NS

NS

NS

NS

NS

NS

 

Ngày 3

NS

NS

NS

NS

NS

NS

 

Ngày 4

NS

NS

NS

NS

NS

NS

 

Theo dõi đường huyết mao mạch cấp độ 3 được khuyến cáo khi <50% giá trị đường huyết nằm trong khoảng mục tiêu

a Đường huyết nên được theo dõi lúc 3 giờ sáng khi đường huyết lúc đói liên tục nằm ngoài phạm vi mục tiêu

Vai trò của hệ thống giám sát glucose liên tục

Hệ thống theo dõi đường huyết liên tục (CGMS) thiết bị đo mức đường huyết trong dịch kẽ thay vì trong máu. Các thành phần của thiết bị CGMS là: (1) một cảm biến, được đưa vào dưới da vào bụng hoặc cẳng tay của bệnh nhân; (2) một máy phát, được gắn vào cảm biến; và (3) một máy thu hiển thị và lưu trữ dữ liệu glucose. Cảm biến báo cáo mức đường trong kẽ sau mỗi 5–15 phút và có thể được đeo trong thời gian từ 6–14 ngày (thay đổi tùy theo loại cảm biến). Không giống như theo dõi thông thường, cung cấp ảnh chụp nhanh các giá trị đường huyết, CGMS cung cấp thông tin về xu hướng và biến động của đường huyết. Các thiết bị CGMS có thể là: (1) thời gian thực hoặc không có mặt nạ (ví dụ: Guardian Connect [Medtronic], G5 Mobile [Dexcom], G6 [Dexcom], FreeStyle Libre Flash [Abbott Diabetes Care]) và (2) hồi cứu hoặc che (ví dụ: , iPro2 [Medtronic], FreeStyle Libre Pro Flash [Abbott Diabetes Care]). Trong khi các thiết bị trước đây cho phép đánh giá mức đường huyết theo thời gian thực (tại địa điểm cách xa bệnh nhân), thì trong các thiết bị sau này, dữ liệu chỉ có thể được xem xét lại sau khi thiết bị đã được đeo trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, CGMS thời gian thực không chỉ tạo cơ hội cho việc theo dõi nghiêm ngặt lượng đường mà còn giảm nhu cầu tiếp xúc nhiều lần giữa nhân viên y tế và bệnh nhân, điều này rất phù hợp trong kịch bản COVID-19 hiện tại. Vì tồn tại khoảng thời gian trễ từ 7–15 phút giữa mức đường huyết dịch kẽ và mức đường huyết, nên giá trị cảm biến có thể kém chính xác hơn khi các giá trị đường thay đổi nhanh chóng, chẳng hạn như sau bữa ăn và trong hoặc trước một đợt hạ đường huyết.