Móng bò lông đỏ, uống trị đau bụng

21/03/2018 19:53
Loài chỉ biết có ở Lào và vùng phụ cận của Bắc Việt Nam, như ở Lai Châu trên độ cao 900m. Cũng có trồng ở Hà Nội

Móng bò lông đỏ - Bauhinia rubro villosa K. et S. S Larsen, thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả

Dây leo to; nhánh có cạnh có lông phún đo đỏ; mau cong. Phiến lá tròn, chẻ đến 1/3 - 1/2, to đến 30cm, mặt dưới có lông nhung; gân từ gốc 11-12. Ngù hoa có lông đo đỏ; cuống 4-5cm, nụ dài 1-5cm, đài 2-3 thùy dài 13mm, cánh hoa trắng dài 25mm, mặt ngoài có lông đo đỏ; nhị sinh sản 3, nhị lép 2, nhỏ; bầu 25mm, có lông đo đỏ. Quả dẹp to đến 40x7cm có lông đo đỏ; hạt tròn, to 20-25mm.

Bộ phận dùng

Thân cây - Caulis Bauhiniae Rubro-villosae.

Nơi sống và thu hái

Loài chỉ biết có ở Lào và vùng phụ cận của Bắc Việt Nam, như ở Lai Châu trên độ cao 900m. Cũng có trồng ở Hà Nội.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Lai Châu, thân cây được dùng sắc nước uống trị đau bụng.