Mao quả, cây thuốc uống sau khi sinh

1/14/2018 12:34:38 PM
Ở Campuchia người ta dùng rễ để chế loại thuốc cho phụ nữ uống sau khi sinh. Quả ăn được nhưng cũng ít được ưa chuộng

Mao quả, Mao quả có ngấn, Ngẩng chày - Dusymaschalon lomentaceum Finet Gagnep., thuộc họ Na -Annonaceae.

Mô tả

Bụi cao 3m; nhánh đen đen. Lá có phiến bầu dục, hẹp, mốc ở mặt dưới, cuống ngắn. Hoa ở nách lá và ở chót nhánh; lá đài 3, nhỏ, cánh hoa 3, thon, dính nhau ở gốc; lá noãn có lông. Quả nâu, hình chuỗi, có lông; hạt 1-5, bóng, trắng có sọc nâu.

Hoa tháng 4-5.

Bộ phận dùng

Rễ - Radix Dasymaschali Lomentacei.

Nơi sống và thu hái

Cây mọc dựa sông ở Khánh Hoà, Đồng Nai, Long An. Còn phân bố ở Campuchia, Lào, Thái Lan.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Campuchia người ta dùng rễ để chế loại thuốc cho phụ nữ uống sau khi sinh. Quả ăn được nhưng cũng ít được ưa chuộng.