Keo tuyến to: cây thuốc độc

2017-12-04 01:13 PM

Ở nước ta, thường gặp trong các rừng nửa thường xanh, nửa rụng lá, rừng thưa có cây họ Dầu, ở nơi trống và rìa rừng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Keo tuyến to, Sống rắn  -  Acacia megaladenia Desv. var. indochinensis L. Nielsen, thuộc họ Đậu  -  Fabaceae.

Mô tả

Cây nhỡ trườn, có nhiều gai; nhánh non có lông và lông tiết. Cuống 3  - 6cm, có tuyến ở giữa; lá lông chim 11 - 34, có cuống 1,2 - 7,5cm; lá chét 29 - 70 cặp dài 1,5 - 4,5mm, rộng 0,3 - 0,8mm; lá kèm 2 - 3mm. Chuỳ hoa ở ngọn và nách lá; hoa đầu màu trắng, to cỡ 13mm; tràng 2 - 3mm ló vừa khỏi đài 1,5 - 2,5mm; nhị nhiều; bầu có lông tơ. Quả mỏng, dài 9,5 - 18cm, rộng 2 - 3,5cm; hạt cỡ 12, hình bầu dục dài vào cỡ 8 - 9mm.

Hoa tháng 12.

Bộ phận dùng

Rễ  -  Radix Acaciae Megaladeniae.

Nơi sống và thu hái

Keo tuyến to phân bố ở Thái lan, Lào và Việt Nam. Ở nước ta, thường gặp trong các rừng nửa thường xanh, nửa rụng lá, rừng thưa có cây họ Dầu, ở nơi trống và rìa rừng, dọc đường đi từ bờ biển tới độ cao 1000m, từ Lai châu, Lào cai đến Bình thuận.

Công dụng

Rễ và vỏ độc đối với cá, được dùng ở Campuchia để duốc cá. Vỏ dùng để nhuộm lưới.