Keo tuyến to: cây thuốc độc

2017-12-04 01:13 PM

Ở nước ta, thường gặp trong các rừng nửa thường xanh, nửa rụng lá, rừng thưa có cây họ Dầu, ở nơi trống và rìa rừng.

Keo tuyến to, Sống rắn  -  Acacia megaladenia Desv. var. indochinensis L. Nielsen, thuộc họ Đậu  -  Fabaceae.

Mô tả

Cây nhỡ trườn, có nhiều gai; nhánh non có lông và lông tiết. Cuống 3  - 6cm, có tuyến ở giữa; lá lông chim 11 - 34, có cuống 1,2 - 7,5cm; lá chét 29 - 70 cặp dài 1,5 - 4,5mm, rộng 0,3 - 0,8mm; lá kèm 2 - 3mm. Chuỳ hoa ở ngọn và nách lá; hoa đầu màu trắng, to cỡ 13mm; tràng 2 - 3mm ló vừa khỏi đài 1,5 - 2,5mm; nhị nhiều; bầu có lông tơ. Quả mỏng, dài 9,5 - 18cm, rộng 2 - 3,5cm; hạt cỡ 12, hình bầu dục dài vào cỡ 8 - 9mm.

Hoa tháng 12.

Bộ phận dùng

Rễ  -  Radix Acaciae Megaladeniae.

Nơi sống và thu hái

Keo tuyến to phân bố ở Thái lan, Lào và Việt Nam. Ở nước ta, thường gặp trong các rừng nửa thường xanh, nửa rụng lá, rừng thưa có cây họ Dầu, ở nơi trống và rìa rừng, dọc đường đi từ bờ biển tới độ cao 1000m, từ Lai châu, Lào cai đến Bình thuận.

Công dụng

Rễ và vỏ độc đối với cá, được dùng ở Campuchia để duốc cá. Vỏ dùng để nhuộm lưới.

Bài mới nhất

Tác động của bệnh ngoài da đối với bệnh nhân

Hỏi về những triệu chứng bệnh của da trên lâm sàng

Hiểu cấu trúc và sinh lý học của da khi khám lâm sàng

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não