Muỗm leo, chữa bệnh eczema

2018-03-28 01:44 PM
Loài của Trung Quốc, Inđônêxia và Việt Nam. Cây mọc ở rừng Bắc Thái, Hoà B́nh, Hà Tây, Hà Bắc, Ninh Bình

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Muỗm leo - Pegia sarmentosa (Lec.) Hand. - Mazz., thuộc họ Đào lộn hột - Anacardiaceae.

Mô tả

Dây leo, lá kép lẻ; trục dài 20cm, mang 11 -13 lá chét xoan bầu dục, dài 4-7cm, gốc tròn hay hơi hình tim, mép nguyên hay có răng tù thưa ở đầu; gân phụ 5 -8 cặp, mỏng, nâu rất đậm lúc khô. chùy hoa dài đến 50cm, có nhánh mảnh; hoa nhỏ màu vàng, với 5 lá đài, 5 cánh hoa; 10 nhị ở hoa đực và bầu 3-5 ô ở hoa cái. Quả hạch cao 1,5cm, dẹp dẹp; hạt dẹp.

Hoa tháng 3-5, quả tháng 6-8.

Bộ phận dùng

Lá - Folium Pegiae Sarmentosae.

Nơi sống và thu hái

Loài của Trung Quốc, Inđônêxia và Việt Nam. Cây mọc ở rừng Bắc Thái, Hoà B́nh, Hà Tây, Hà Bắc, Ninh Bình...

Công dụng

Quả ăn được. Kinh nghiệm dân gian ở Cúc Phương dùng lá chữa bệnh eczema.