Cói quăn lưỡi liềm: cây thuốc dùng trị lỵ

2019-02-18 12:00 AM
Loài của Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Xri Lanka, Philippin, Tân Ghinê và Việt Nam, Ở nước ta, có gặp ở Quảng Ninh và các tỉnh Tây nguyên

Cói quăn lưỡi liềm, Mao thư cong - Fimbristylis falcata (Vahl) Kunth (F. junciformis Kunth), thuộc họ Cói -Cyperaceae.

Mô tả

Cây thảo mọc thành bụi cao 20 - 40cm, có thân rễ to. Lá có phiến cao 20 - 40 cm, rộng 2 -  2,5mm, đầu tù. Cụm hoa rộng 10cm, lá bắc 2 - 5, dài 2,5cm; bông nhỏ cao 5 - 7mm; vẩy cao 4mm. Quả bế cao 0,8mm, có sọc ngang mịn.

Bộ phận dùng

Thân rễ - Rhizoma Fimbristylis Falcatae.

Nơi sống và thu hái

Loài của Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Xri Lanka, Philippin, Tân Ghinê và Việt Nam. Ở nước ta, có gặp ở Quảng Ninh và các tỉnh Tây nguyên.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Ấn Độ, thân rễ được dùng trị lỵ.