Đại quản hoa Robinson: cây thuốc lợi tiểu

2017-11-06 09:30 AM
Ở Quảng Trị, lá cây được dùng nấu nước uống thay trà, có tác dụng lợi tiểu và làm xọp bụng trướng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Đại quản hoa Robinson, Đại cán Robinson, Tầm gửi Robinson - Macrosolen robinsonii (Gamble) Danser (Elytranthe robin sonii Gamble), thuộc họ Tầm gửi - Loranthaceae.

Mô tả

Bán ký sinh không lông, láng tròn. Lá mọc đối, có phiến bầu dục, thuôn, hình trái xoan nhiều hay ít, dài 5 - 7,5cm, rộng 2 - 3,5cm, dai, mỏng mỏng; gân phụ 5 cặp; cuống 3 - 9mm. Cụm hoa ở mắt không lá, cuống dài 1 - 2,5mm, mang tán 2 - 4 hoa có cuống dài 2 - 2,5mm; ống đài 3mm; tràng dài 12 - 15mm, phần gốc hơi phình, 6 tai. Quả mọng xoan.

Bộ phận dùng

Lá - Folium Macrosolinis.

Nơi sống và thu hái

Loài của Trung Quốc (Vân Nam), Việt Nam, Malaixia. Ở nước ta, có gặp ở Quảng Trị và Khánh Hoà.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Quảng Trị, lá cây được dùng nấu nước uống thay trà, có tác dụng lợi tiểu và làm xọp bụng trướng.