Chẹo bông: nhựa quả vỏ sử dụng trong y học dân gian

6/26/2018 5:25:09 PM
Ở nước ta cũng như ở Ân Độ, người ta dùng vỏ để duốc cá, Ở Ấn Độ, nhựa quả vỏ cũng được sử dụng trong y học dân gian

Chẹo bông - Engelhardtia spicata Lesch. ex Blume, thuộc họ Hồ đào - Juglandaceae.

Mô tả

Cây gỗ lớn cao 10 - 20m; cành non có lông hung. Lá mang 9 - 17 lá chét dài 11,5 - 22cm, rộng 5 - 6cm, không cân xứng, mép nguyên, gân phụ 13 - 15 cặp lồi trên cả hai mặt. Hoa đơn tính cùng gốc; cụm hoa dài 11 - 15cm; hoa đực có 6 - 13 nhị; hoa cái có 4 lá đài, vòi có 2 - 4 đầu nhuỵ. Chùm mang quả dài 15 - 30cm; quả bế cao 3mm, dầy lông phún; cánh với 3 thuỳ dài 2,5 - 4,5cm.

Bộ phận dùng

Vỏ - Cortex Engelhardtiae Spicatae.

Nơi sống và thu hái

Cây mọc ở rừng thứ sinh và rừng thông ở độ cao 1000 - 2000m khắp nước ta.

Thành phần hoá học

Vỏ chứa một chất nhựa.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở nước ta cũng như ở Ân Độ, người ta dùng vỏ để duốc cá. Ở Ấn Độ, nhựa quả vỏ cũng được sử dụng trong y học dân gian.