Móc cánh hợp, cây thuốc

2018-03-19 10:35 AM
Buồng bao bởi mo, dài 30cm, có hơn 20 nhánh khúc khuỷu, dài 15, 20cm hình cầu, dạng đấu, đường kính 25mm. Hạt 2, hình bầu dục đường kính 15mm, cao 12mm

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Móc cánh hợp, Đùng đình cánh hợp - Caryota sympetala Gagnep., thuộc họ Cau - Arecaceae.

Mô tả

Thân cột nhiều, cao 1m, dày 2-2,5cm, phủ lông như bông dưới các bẹ. Lá có kích thước lớn, dài 4-5m, cuống lá 2 lần lông chim, các đoạn dạng góc, men theo cuống, kéo mỏng, cụt xiên, có mép ngoài dài hơn, trên cùng là một nhọn tam giác, dài 13 -20cm, rộng 3-4cm. Buồng bao bởi mo, dài 30cm, có hơn 20 nhánh khúc khuỷu, dài 15-20cm hình cầu, dạng đấu, đường kính 25mm. Hạt 2, hình bầu dục đường kính 15mm, cao 12mm.

Bộ phận dùng

Tuỷ cây - Medulla Caryotae Sympetalae

Nơi sống và thu hái

Loài đặc hữu ở miền Trung nước ta. Cây mọc trong rừng thường xanh 500m ở Quảng Nam - Đà Nẵng, Bình Định (Quy Nhơn).

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Tuỷ cây rất mềm, dùng ăn tốt, có thể chống đói.