Hoàng tinh hoa đốm, cây thuốc bổ

2017-11-14 05:24 PM
Ở nước ta, chỉ thấy mọc ở rừng thường xanh ở Nghĩa Lộ và Lâm Đồng, Công dụng, chỉ định và phối hợp, Cây dùng làm thuốc bổ, giảm đau

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hoàng tinh hoa đốm - Polygonatum punctatum Royle ex Knuth, thuộc họ Hoàng tinh - Convallariaceae.

Mô tả

Cây thảo phụ sinh hay ở đất, thân rễ to bằng đầu ngón tay, đường kính 1 - 1,5cm; rễ to; thân khí sinh 1 - 2, cao 30 - 70cm, xanh có đốm đỏ. Lá mọc so le, như có đốt ở gốc, gân cơ 11. Xim 2 - 6 hoa ở nách lá; hoa trắng, đài xanh, lá đài và cánh hoa ngắn, bằng 1/3 ống; nhị 6, đính ở giữa ống. Quả mọng đỏ, đường kính 7mm, chứa 8 - 10 hạt.

Hoa quả tháng 3.

Bộ phận dùng

Thân rễ - Rhizoma Polygonati Punctati.

Nơi sống và thu hái

Loài của Nam Trung quốc, Việt Nam, Ân Độ, Nêpan. Ở nước ta, chỉ thấy mọc ở rừng thường xanh ở Nghĩa Lộ và Lâm Đồng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Cây dùng làm thuốc bổ, giảm đau