Lục lạc tù: trị bệnh đường hô hấp

2018-01-05 02:17 PM

Hạt rang lên, bỏ vỏ, dùng ăn được. Cây được sử dụng làm thuốc trị một số bệnh đường hô hấp. Cây được dùng ở Ân Độ trị ghẻ và ngứa lở.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Lục lạc tù, Muồng một lá - Crotalaria retusa L., thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả

Cây thảo cao đến 1,2m, nhánh có lông nằm. Lá thon ngược, dài 5 -7cm, đầu tù, tròn hay lõm, mặt dưới tái và có lông, gân phụ khó nhận; lá kèm 3mm, mau rụng. Cụm hoa dài 20cm, cuống 5mm, hoa cao 1,5cm, đài không lông, dài 8mm; tràng vàng cam. Quả không lông, dài 3 -3,5cm, hơi dẹp; hạt 15-20, vàng hay đen đen, to 4 x 3cm.

Hoa tháng 11-1, có quả chín vào tháng 1-4.

Bộ phận dùng

Toàn cây - Herba Crotalariae Retusae.

Nơi sống và thu hái

Loài liên nhiệt đới mọc ở vùng cát dựa rạch, vùng thấp ở bờ biển từ Hải Phòng đến Côn Sơn, Phú Quốc.

Thành phần hoá học

Hạt chứa alcaloid độc là monocrotalin, lá chứa indican.

Công dụng

Hạt rang lên, bỏ vỏ, dùng ăn được. Cây được sử dụng làm thuốc trị một số bệnh đường hô hấp. Cây được dùng ở Ân Độ trị ghẻ và ngứa lở. Ngoài ra người ta còn dùng lá sắc uống trị quai bị, lỵ và điều kinh.