Bèo tấm, giải cảm sốt

2018-04-01 06:02 PM
Thường dùng uống trong giải cảm sốt, chữa bí tiểu, đái buốt, đái dắt. Dùng ngoài chữa mụn nhọt, bệnh ngoài da. Ngày dùng 10, 20g sắc hoặc tán bột uống

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bèo tấm hay Bèo cám - Lemna minor L., thuộc họ Bèo tấm - Lemnaceae.

Mô tả

Cây thuỷ sinh mọc nổi. Thân là tản hình thấu kính lồi rộng 4-5mm, mang một rễ và mọc chồi thành thân khác. ít thấy cụm hoa; thường chỉ là một mo, trong đó có 2 hoa đực với 2 nhị và một hoa cái với một bầu.

Bộ phận dùng

Toàn cây - Herba Lemnae.

Nơi sống và thu hái

Loài phổ biến khắp thế giới, mọc hoang ở các ao, đầm, vũng.

Có thể thu hái cây quanh năm. Dùng tươi hay phơi khô.

Tính vị, tác dụng

Là loại thuốc dân gian dùng giải nhiệt, làm ra mồ hôi, lợi tiểu, bạt sốt, cầm máu.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Thường dùng uống trong giải cảm sốt, chữa bí tiểu, đái buốt, đái dắt. Dùng ngoài chữa mụn nhọt, bệnh ngoài da. Ngày dùng 10-20g sắc hoặc tán bột uống.