Chóc móc: thường được dùng chế làm trà uống

6/30/2018 4:43:15 PM
Cây của miền Đông Dương và Malaixia mọc hoang ở độ cao 400 đến 800m nhiều nơi ở miền Nam nước ta. Có thể thu hái lá quanh năm, thường dùng tươi

Chóc móc, Chóc mót, Gió - Mallotus oblongifolius (Miq) Muell - Arg.(M. furetianus Muell - Arg), thuộc họ Thầu dầu - Euphorbiaceae.

Mô tả

Cây gỗ nhỏ, cao 3 - 6m, có nhánh mềm, màu hoe hoe. Lá mọc so le, các lá phía trên có khi mọc đối, hình ngọn giáo thuôn, dạng màng, có chấm trong suốt, thon thành đuôi ở chóp, thon tù và gần như hình tim ở gốc, dài 9 - 16cm, rộng 2,5cm, không lông trừ ở gân mặt dưới; mép lượn sóng, có răng. Hoa đực 2 - 3 cái thành bông ở ngọn, thưa. Hoa cái riêng lẻ, thành chùm dạng bông khá rậm, dài 10cm. Quả nang dài 1cm, rộng 11cm, có 3 hạch. Hạch có tuyến vàng và lởm chởm những mũi gai cong. Hạt hình cầu, đường kính 5mm, màu hoe hoe.

Mùa hoa tháng 3 - 8.

Bộ phận dùng

Lá - Folium Oblongifolii.

Nơi sống và thu hái

Cây của miền Đông Dương và Malaixia mọc hoang ở độ cao 400-800m nhiều nơi ở miền Nam nước ta. Có thể thu hái lá quanh năm, thường dùng tươi.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Lá có mùi thơm của cumarin, thường được dùng chế làm trà uống.