Cỏ bướm: dịch lá được dùng trị bệnh lậu

2018-08-01 01:48 PM
Cây thảo bò có nhiều nhánh không đâm rễ, thân vuông, hơi có cánh hay không, lá có phiến thon tam giác dài 20 đến 35cm, rộng 12 đến 30mm, không lông; cuống dài 5 đến 15mm

Cỏ bướm, Ngổ dại - Torenia asiatica L., thuộc họ Hoa mõm sói - Scrophulariaceae.

Mô tả

Cây thảo bò có nhiều nhánh không đâm rễ, thân vuông, hơi có cánh hay không. Lá có phiến thon tam giác dài 20 - 35cm, rộng 12 - 30mm, không lông; cuống dài 5 - 15mm, hoa có cánh. Hoa 1 - 3 ở nách lá phía ngọn; cuống dài 2 - 3cm; đài cao 2cm, có ống dài, có sóng cao, chẻ 1cm thành 2 môi, môi trên có khi chẻ; tràng có ống dài, xanh lam hay tím, mang thuỳ tròn, màu nhạt, trừ cánh dưới có mép đậm; nhị 4. Quả nang nhẵn, hình trứng thuôn, nằm trong đài, có chóp nhọn.

Bộ phận dùng

Lá - Folium Toreniae.

Nơi sống và thu hái

Loài phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Inđônêxia.

Ở nước ta, có gặp ở miền Bắc Việt Nam và cũng gặp ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Ấn Độ, dịch lá được dùng trị bệnh lậu.