Nở ngày đất: cây thuốc sắc uống trị ho cảm cúm

2018-06-14 02:53 PM
Cây mọc hoang dọc theo các đường đi và trên đất khô ở nhiều nơi. Dân gian, người ta dùng rễ sắc uống trị ho, cảm cúm và toàn cây sắc uống tiêu độc

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nở ngày đất - Gomphrena celosioides Mart., thuộc họ Rau dền - Amaranthaceae.

Mô tả

Cỏ sống lâu, mọc nằm rồi đứng, phân nhánh nhiều; rễ to. Thân có rãnh sâu, có lông nằm. Lá không cuống, đầy lông nằm trăng trắng ở mặt dưới. Cụm hoa bông hình trụ rộng 1cm, dài 2 - 3cm, lá bắc 5 - 6mm. Hoa trắng, 5 lá đài, 5 nhị dính thành ống, bầu hình trứng. Quả hộp chứa nhiều hạt màu nâu.

Bộ phận dùng

Toàn cây - Herba Gomphrenae.

Nơi sống và thu hái

Cây mọc hoang dọc theo các đường đi và trên đất khô ở nhiều nơi. Thu hái toàn cây quanh năm.

Công dụng

Dân gian, người ta dùng rễ sắc uống trị ho, cảm cúm và toàn cây sắc uống tiêu độc.