Le lông trắng: thuốc trị sốt rét

2017-12-29 12:21 PM

Có gặp ở Nam Việt Nam, gặp nhiều hơn ở Campuchia, nhất là ở Lào. Cũng phân bố ở Thái Lan, Ân Độ, Theo Béjaud, rễ được sử dụng ở Campuchia làm thuốc trị sốt rét.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Le lông trắng, Mạy lai - Oxytenanthera albo-ciliata Munro, thuộc họ Lúa - Poaceae.

Mô tả

Tre nhỏ, có thân mọc thành búi dày đặc, có lóng nghiêng. Lá hình dải - ngọn giáo, tròn ở gốc thành một cuống ngắn, thon hẹp thành mũi dạng lông tơ, dài 15-20cm, rộng 2-2,5cm. Cụm hoa thành chuỳ hẹp, rộng, trải ra, có nhánh mảnh, với lông nhỏ xếp 10-20 cái thành ngù. Quả (dĩnh) thóc kéo dài, gần hình trụ, nhọn mũi, có mỏ, nhẵn.

Bộ phận dùng

Rễ - Radix Oxytenantherae.

Nơi sống và thu hái

Có gặp ở Nam Việt Nam, gặp nhiều hơn ở Campuchia, nhất là ở Lào. Cũng phân bố ở Thái Lan, Ân Độ.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Theo Béjaud, rễ được sử dụng ở Campuchia làm thuốc trị sốt rét.