Keo cắt, cây thuốc

02/12/2017 18:24
Được sử dụng trong Y học dân gian ở Lào, Vỏ cũng được dùng chế nước gội đầu ở Campuchia, Ở Ân độ, hoa được phụ nữ sử dụng khi có triệu chứng rối loạn

Keo cắt  -  Acacia caesia (L.) Willd. var. subnuda (Craib) L. Nielsen, thuộc họ Đậu  -  Fabaceae.

Mô tả

Cây nhỡ hay dây leo, nhánh có gai. Lá mang 6 - 8 ( - 13) cặp lá lông chim; lá chét hẹp dài 1cm, rộng 2,5mm, gốc không cân, không lông; cuống mang tuyến ở 1cm dưới, và nơi gắn của 1  - 3 cặp lá lông chim cuối. Hoa đầu xếp thành chùm, đài cao 2mm; tràng cao 2 - 3mm; nhị nhiều; bầu có lông, có cuống. Quả dẹp, dài 15 - 17cm, rộng 1 - 2cm, không lông, màu nâu.

Bộ phận dùng

Vỏ  -  Cortex Acaciae Caesiae.

Nơi sống và thu hái

Keo cắt phân bố ở Bắc Ân độ, từ Himalaya đến Mianma, Thái lan, Lào, Việt Nam. Thường gặp trong các quần hệ thứ sinh rậm, trên đất tốt, dọc các sông suối ở độ cao 200  -  300m ở Hoà bình, Hà tây đến Ninh bình.

Thành phần hoá học

Vỏ chứa saponin, 17% tanin, stigma tosterol, một hợp chất hydroxy aliphatic và một alcol triterpen.

Công dụng

Được sử dụng trong Y học dân gian ở Lào.

Vỏ cũng được dùng chế nước gội đầu ở Campuchia.

Ở Ân độ, hoa được phụ nữ sử dụng khi có triệu chứng rối loạn.