Hoa thảo, cây thuốc

15/11/2017 11:35
Loài phân bố ở Ân Độ, Mianma, Thái Lan và Việt Nam, Ở nước ta, cây mọc ở rừng Quảng Trị, Quảng Nam Đà Nẵng

Hoa thảo, Ý thảo - Dendrobium gratiosissimum Rchb. f., thuộc họ Lan - Orchidaceae.

Mô tả

Phong lan biểu sinh, có thân mảnh, thõng, dài 30 - 90cm, không có hành giả, hơi dày ở phía trên. Lá xoan - ngọn giáo, dài 7 - 10cm, rộng 10 - 13mm, nhọn, lõm ở đầu. Cụm hoa chùm ngắn ở phía trên, có 2 - 3 hoa trắng với một đốm vàng trên cánh môi, rất thơm.

Bộ phận dùng

Toàn cây - Herba Dendrobii Gratiosissimi.

Nơi sống và thu hái

Loài phân bố ở Ân Độ, Mianma, Thái Lan và Việt Nam.

Ở nước ta, cây mọc ở rừng Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Cũng được sử dụng như Thạch hộc.