Hoa ki, cây thuốc xông cho phụ nữ sau sinh

14/11/2017 03:32
Công dụng, chỉ định và phối hợp, Nhân dân thường dùng lá cây này xông cho phụ nữ sau khi sinh nở để làm tán huyết

Hoa ki, Hoa ki Poalan - Aeschynanthus poilanei Pellegr., thuộc họ Tai voi - Gesneriaceae.

Mô tả

Cây biểu sinh. Lá mọc đối, hình ngọn giáo, nhọn hai đầu, với mép có răng lượn sóng, dài 5 - 6cm, rộng 1,5 - 2cm; cuống lá ngắn, hơi phình, nhẵn. Hoa đỏ; ở nách lá, thường đơn, có cuống mảnh, dài khoảng 1cm. Quả nang mảnh, thon nhọn cả hai đầu, nhẵn, dài 12mm, dày 2 - 3mm. Hạt thuôn, dài 2 - 3mm, có cánh rộng 1mm, có một lông dài 1,5cm ở một đầu và một vòng lông có đốt ở đầu kia, dài 1cm.

Bộ phận dùng

Lá - Folium Aeschynanthi

Nơi sống và thu hái

Cây đặc hữu ở miền Trung Việt Nam phân bố trong những kiểu rừng ẩm ở độ cao 800-1200m ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam - Đà Nẵng, đến Kontum và Khánh Hoà.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Nhân dân thường dùng lá cây này xông cho phụ nữ sau khi sinh nở để làm tán huyết.