Đậu mỏ nhỏ, cây thuốc gây sẩy thai

07/11/2017 16:19
Loài liên nhiệt đới, mọc trên đất có cát, dọc các đường đi, ở vĩ độ thấp và trung bình, có gặp ở Bình Thuận

Đậu mỏ nhỏ - Rhynchosia minima (L.) DC., thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả

Cây thảo leo hay trườn, nhánh mảnh, không hay có lông như nhung. Lá chét hình thoi, mỏng, dài 2 - 3 cm, rộng 2 - 3cm, tù ở gốc; tròn ở đầu, nhẵn ở dưới; gân bên 4 đôi; cuống dài 2 - 4cm; lá kèm thon, 4mm. Chùm hoa ở nách lá, dài 10cm; cuống hoa 1mm; lá bắc sớm rụng, 2mm; đài có lông, với các thuỳ không đều, thuỳ dưới dài nhất; tràng vàng với cánh cờ và cánh bên có tai; nhị 9 + 1; bầu có lông rậm, 2 noãn. Quả đậu dài 12mm, rộng 3mm, bóng, có lông, có tuyến. Hạt 2, màu nâu, 3x2mm.

Hoa quả tháng 6.

Bộ phận dùng

Lá - Folium Rhychosiae Minimae.

Nơi sống và thu hái

Loài liên nhiệt đới, mọc trên đất có cát, dọc các đường đi, ở vĩ độ thấp và trung bình, có gặp ở Bình Thuận.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Ân Độ, người ta dùng lá làm thuốc gây sẩy thai.